Miesięczne archiwa: marzec 2018

WIELKI CZWARTEK – otoczmy kapłanów modlitwą

„Od  modlitewnego wsparcia kapłanów zależy skuteczność  ich posługi. „Wielkość kapłańskiego posługiwania – podkreśla abp Józef Michalik – nie opiera się na ludzkiej mądrości i strategii, ale płynie z łaski Bożej, którą ktoś musi wyjednać, uprosić, a niekiedy okupić ofiarą”. Życie kapłana jest ofiarą złożoną Chrystusowi, a dla ludzi jest ono darem Bożym.

Czytaj więcej ›NIEDZIELA PALMOWA – MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Misjonarze Świętej Rodziny zapraszają do najstarszego Sanktuarium Matki Bożej w Polsce, do Górki Klasztornej na doroczne Misterium Męki Pańskiej. Po rekolekcjach wielkopostnych udział w Misterium jest pokutną formą podsumowania wysiłku wielkopostnego. Pozwala na głębokie zjednoczenie z Chrystusem Cierpiącym w inscenizacji Męki i Śmierci Chrystusa. Inscenizacja Misterium na otwartym powietrzu,

Czytaj więcej ›V Niedziela Wielkiego Postu

/…/ Kiedy miłując życie można je stracić? To stwierdzenie wydaje się trudne do zrozumienia. Wszyscy bowiem powinniśmy troszczyć się o zdrowie i życie, które Bóg nam dał. To prawda! Jednak, jeżeli jesteśmy zbyt wpatrzeni w życie na tej ziemi, jeżeli troszczymy się tylko o to,

Czytaj więcej ›IV Niedziela Wielkiego Postu

„Świadectwo płynące z ust samego Jezusa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Czy można oczekiwać większego dowodu miłości Bożej wobec człowieka? Wobec każdego z nas? Moje zbawienie w oczach Bożych jest tak wartościowe i tak ważne,

Czytaj więcej ›III Niedziela Wielkiego Postu

„Liturgia trzeciej niedzieli Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok w odległe czasy, w których różne wydarzenia ukazują Boga – jak to zostało wyrażone w pierwszej modlitwie tej Mszy świętej – jako „źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci”. Czytania liturgiczne mówią o dobroci Bożej ukazanej w nadaniu praw, które powinny być podwaliną życia ludzkiego oraz czynnikiem kierującym każdą działalnością człowieka.

Czytaj więcej ›Top