V Niedziela Wielkiego Postu

/…/ Kiedy miłując życie można je stracić? To stwierdzenie wydaje się trudne do zrozumienia. Wszyscy bowiem powinniśmy troszczyć się o zdrowie i życie, które Bóg nam dał. To prawda! Jednak, jeżeli jesteśmy zbyt wpatrzeni w życie na tej ziemi, jeżeli troszczymy się tylko o to, aby temu życiu zapewnić dobre zabezpieczenie ziemskie, a zapominamy o życiu wiecznym, wtedy z obumarciem ciała tracimy to, co zdobyliśmy tu na ziemi i nie zachowujemy życia wiecznego z Bogiem. Innymi słowy, tracimy wszystko. Niech kończący się Wielki Post będzie okazją do przemyślenia tego. Boże pomóż!”

Śp. Ks. Władysław Biedrzycki MSF

Fragment rozważań z książki „Ewangelia w liturgii i życiu”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top