Miesięczne archiwa: marzec 2016

ŻYCZENIA NA PASCHĘ W ROKU JUBILEUSZOWYM

JEZUS ŻYJEEKIPA REKOLEKCYJNO MISYJNA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY SKŁADA NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WSZYSTKIM KSIĘŻOM PROBOSZCZOM I WIKARIUSZOM ORAZ PARAFIANOM Z KTÓRYMI DOTYCHCZAS TWORZYŁA DOBRO DUSZ NIEŚMIERTELNYCH PODCZAS MISJI PARAFIALNYCH, REKOLEKCJI ADWENTOWYCH, WIELKOPOSTNYCH, OKOLICZNOŚCIOWYCH I INNYCH POSŁUG DLA DOBRA LUDU BOŻEGO. 105O ROCZNICA CHRZTU POLSKI DAJE KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU MANDAT DO DALSZEJ OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ W NASZYCH PARAFIACH I WSPÓLNOTACH PATRIOTYCZNO-SPOŁECZNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ.

Czytaj więcej ›WIELKI CZWARTEK W ROKU MIŁOSIERDZIA

WIELKI CZWARTEK 16

„WEDLE NAUKI KATOLICKIEJ ŻADNE MIŁOSIERDZIE, ANI BOSKIE, ANI LUDZKIE, NIE OZNACZA ZGODY NA ZŁO, TOLEROWANIE ZŁA. MIŁOSIERDZIE JEST ZAWSZE ZWIĄZANE Z PORUSZENIEM OD ZŁA KU DOBRU. TAM, GDZIE ONO ZACHODZI, ZŁO EFEKTYWNIE USTĘPUJE. GDZIE ZŁO NIE USTĘPUJE, TAM NIE MA MIŁOSIERDZIA – ALE DODAJMY TEŻ: TAM GDZIE NIE MA MIŁOSIERDZIA,

Czytaj więcej ›WIELKI TYDZIEŃ W ROKU MIŁOSIERDZIA

Wielki Post 16Wielki Post i Wielki Tydzień gromadzi ludzi wielkich coraz bliżej Jezusa Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej. Sens Miłosierdzia jest jeden. Zbawienie grzesznika.

Ilu ludzi przyprowadziło kobietę cudzołożną do Jezusa, aby ją skazał? Wszyscy oni byli grzesznikami. Najważniejsze, aby grzesznika doprowadzić do Jezusa. Bez względu,

Czytaj więcej ›IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU W ROKU MIŁOSIERDZIA

19Wychodzimy od Boga z dobrem, to nasz majątek, dobro, którym jesteśmy. Jak młodszy syn Marnotrawny używany tego dobra na różne sposoby. Często żyjemy po swojemu i schodzimy stopniowo od dobra do zła. I szukamy usprawiedliwienia dla swojego „świństwa” pośród „świństw” innych. Im więcej znajdujemy potwierdzeń, tym mniej jesteśmy skłonni do samooceny dla dobra w sobie i innych.

Czytaj więcej ›Top