Miesięczne archiwa: sierpień 2017

Misje i rekolekcje czas zacząć

Ekipa Misjonarzy Świętej Rodziny życzy wszystkim Proboszczom i ich Wikariuszom oraz Wiernym bogatego w moc Słowa i Sakramentów czasu Misji Parafialnych i Rekolekcji oraz Dni Skupienia w czasie złotej, polskiej jesieni. Po wakacjach i urlopach dobrze jest wzmocnić moc ducha, podejmując czas łaski rekolekcyjno-misyjnej, przyjmując właściwą dla naszego „być i mieć” strawę duchową.

Czytaj więcej ›Mądry Polak po szkodzie XXI Niedziela zwykła (27 sierpnia 2017 r.)

Dwie postawy graniczne wyłaniają się ze Słowa Bożego. Z jednej strony postawa człowieka odpowiedzialnego za innych, który zawłaszcza swoje stanowisko i pozycję społeczną dla własnego widzenia świata (Szebna, zarządca pałacu). Eliakim zostaje przez Boga wybrany na miejsce i urząd Szebny, gdyż „on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.” Nie ma takiego stanowiska i urzędu,

Czytaj więcej ›Trzeba nam zadbać o Młodych XX Niedziela zwykła (20 sierpnia 2017 r.)

Wiara w Chrystusa jest bardziej fascynujące wtedy, gdy rozpoznawana jest z poziomu pogaństwa. Jeśli jednak chrześcijanin poganieje, to trudno mu zauroczyć się Chrystusem. Poganin pragnie wyjść ze swojej marności bycia samemu w konfrontacji ze złem, a poganiejący chrześcijanin upaja się swoją egoistyczną samotnością. Pogańska kobieta wiedziała, że prośba skierowana do Jezusa musi być poważna i konkretnie wyrażona.

Czytaj więcej ›”Wyjdź, aby stanąć na górze, wobec Pana!” XIX Niedziela zwykła (13 sierpnia 2017)

Bóg wzywa nas, abyśmy wyszli z ukrycia, z tego bezpiecznego dla nas miejsca w którym stoimy twardo na ziemi. ”Wyjdź, aby stanąć na górze, wobec Pana!” To wezwanie do każdego z nas, który stojąc bezpiecznie na ziemi, niebezpiecznie oddala się od Boga. Tworzy własny świat, zamknięty na sprawy Boże.

Czytaj więcej ›Chrześcijańska Europa wybiera „cywilizację śmierci”

„Gdy obecnie przeżywamy 75 rocznicę śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein – jesteśmy świadkami pewnego bardzo znaczącego procesu kulturowego. Polega on na wyraźnym i w pełni świadomym odchodzeniu  od Europy rozumianej jako Europa ducha. Wbrew temu, do czego wzywał św. Jan Paweł II Wielki, Europa chce zapomnieć o swoich chrześcijańskich korzeniach i za wszelką cenę żyć tak,

Czytaj więcej ›Top