Miesięczne archiwa: lipiec 2017

Największy Skarb XVII Niedziela zwykła (30 lipca 2017 r.)

Coraz trudniej znaleźć ”salomonowe wyjście”  (czytaj: mądre) w tak wielu sprawach toczącego się szybko życia. Praktyka wiary ukazuje podejmowane „na granicy bezpieczeństwa” decyzje dotyczące spraw religijnych i moralnych. Granica dotyczy bezpieczeństwa wartości wypływającej z wiary. Łatwiej przecież w imię obrony  spokoju sumienia, atakowanego narastającym niepokojem o egzystencjalne „jutro”,

Czytaj więcej ›Potęga Miłości Bożej (XVI Niedziela zwykła 23 lipca 2017 r.)

Potęga Miłości Bożej polega na tym, że w każdym z nas ustawicznie, cierpliwie i mądrze pielęgnuje dobro. Bóg (siewca dobrego nasienia) zna potencjał dobroci, która w nas jest. Nie tylko Bóg to wie, także przeciwnik Bożej Miłości i ludzkiego dobra (nocny siewca chwastu), wie o naszej wielkości. Jeśli zło atakuje człowieka,

Czytaj więcej ›Wielka Radość MSF

Z wielką radością chcemy Was powiadomić, iż 16 maja 2017 r. z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wpłynęła informacja, że sprawa beatyfikacji Ks. Jana Berthiera przekazana zostaje do Kongresu Konsultorów teologicznych.

Czytaj więcej ›MSF – Zapraszamy na Pielgrzymkę do Częstochowy

MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY ORGANIZUJĄ DOROCZNĄ „ZŁOTĄ” PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ Z GÓRKI KLASZTORNEJ. TERMIN PIEGRZYMKI OD 19 DO 31 LIPCA 2017 R. PIELGRZYMI TRUD PODEJMUJĄ OSOBY RÓŻNEGO WIEKU I  STANU. WIELU Z NICH IDZIE JUŻ KOLEJNY RAZ. W ICH WYSIŁKU PIELGRZYMIEJ DROGI I TRWANIU WE WSPÓLNOCIE MODLITWY, DOKONUJE SIĘ CUD UMOCNIENIA I PRZEMIANY SERCA KU DOBRU.

Czytaj więcej ›Słowo o Królestwie nie z tego świata. (XV Niedziela zwykła 16.07.2017 r.)

Syn Boży jest żywym i skutecznym Słowem Ojca skierowanym do człowieka. On w przedziwny sposób oddziałuje na wnętrze osoby ludzkiej. Słowo Boże ukierunkowuje umysł i serce ku dobru. Dzięki Słowu życie ludzkie nabiera stopniowo smaku, sensu, piękna przez nieustanne napełnianie ludzkiego ducha mocą z wysoka.  Ta moc Słowa jest skuteczna i niezależna od usposobienia w jakim się znajdujemy.

Czytaj więcej ›Top