Ojciec Raniero Cantalamessa

„Moim celem  nie jest przedstawianie pełnego wyjaśnienia Ewangelii ani tym bardziej kazania na temat Ewangelii. Staram się raczej podejść do czytań biblijnych bardzo szeroko, to znaczy z maksymalną otwartością, prawie jak ktoś, kto po raz pierwszy spotkał się z Ewangelią i jest pod wrażeniem tego, co, jak się spojrzy z bliska, dotyka jego życia i problemów. Najczęściej jest to główna myśl danego fragmentu lub tylko jakieś konkretne zdanie. Słowa Jezusa są wspaniałe, także gdy weźmie się je oddzielnie. Są mocnym winem, które smakuje się lepiej, gdy pije się je małymi łykami. Są , jak sam mówił, duchem i życiem.”

O. Raniero Cantalamessa (z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, urodził się w Colli di Trento, w środkowej Italii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku, później jako profesor zwyczajny był wykładowcą historii starożytności chrześcijańskiej na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie. Jest członkiem międzynarodowej komisji teologicznej w dialogu Kościoła katolickiego z Kościołem zielonoświątkowym. W 1979 roku porzucił pracę dydaktyczną, by całkowicie poświęcić się głoszeniu Słowa Bożego. W 1980 roku mianowany przez Św. Jana Pawła II Kaznodzieją Domu Papieskiego, gdzie  w okresie Adwentu i Wielkiego Postu prowadził medytacje w obecności papieża, kardynałów, biskupów, prałatów i przełożonych generalnych różnych zakonów. Wygłaszał kazania w różnych częściach świata. Także w Polsce. Napisał wiele książek, które przetłumaczone zostały na dziesiątki języków na całym świecie.)

 

 


Top