OGÓLNIE O EKIPIE MSF

OGÓLNIE O DZIAŁALNOŚCI EKIPY REKOLEKCYJNO – MISYJNEJ MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY (MSF)

Misjonarze Świętej Rodziny posługujący w Ekipie Rekolekcyjno – Misyjnej specjalizują się w głoszeniu Słowa Bożego, prowadząc:
– Misje Parafialne, tzw. Misje Ludowe
– Rekolekcje i Misje Peregrynacyjne przed nawiedzeniem Parafii przez Najświętszą Maryję Pannę w kopii Cudownej Ikony Jasnogórskiej
– Misje Miłosierdzia i Rekolekcje Miłosierdzia przed nawiedzeniem Parafii przez Miłosiernego Pana Jezusa w kopii obrazu Miłosierdzia
– tradycyjne rekolekcje parafialne: adwentowe, wielkopostne, jubileuszowe czy patronalne
– rekolekcje dla dzieci i młodzieży

MISJE ŚWIĘTE PARAFIALNE (LUDOWE)

Temat rodziny najszerzej podejmowany jest podczas Misji Świętych, gdyż umożliwia to odpowiedni zakres czasowy – 8 dni /od niedzieli – przez tydzień – do następnej niedzieli/.

Zadaniem Misji Świętych jest to, by na nowo osadzić człowieka na fundamencie chrześcijańskiej, katolickiej wiary. Każdy musi zrewidować swoją wiarę i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy Bóg w którego wierzy jest Bogiem objawionym, głoszonym przez Kościół Katolicki? Czy może jakimś innym obrazem boga, który tylko z nazwy pozostaje w podobieństwie z Bogiem prawdziwym? Dlatego, podczas Misji Świętych na nowo odkrywany jest zamysł Boga względem świata, czyli stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże jako rodziny – mężczyzny i niewiasty uposażonych w święty dar przekazywania życia.

Poruszane są takie tematy jak:
1. Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże jako rodziny – gdyż w rodzinie odsłonięty jest pełen obraz Boży – Trójcy Przenajświętszej.
2. Fundamentalny dar, jaki ludzkość otrzymała od Boga – święty dar przekazywania życia oraz bezpośrednio z nim związany dar rodzicielstwa – ojcostwa i macierzyństwa.
3. Rodzice po Bogu najwięksi nasi dobroczyńcy – człowiek wszystko otrzymuje od Boga poprzez posługę rodziców, gdyż z darem życia związane są od tego daru uzależnione wszystkie pozostałe dary, które możemy przyjąć i rozwijać.
4. Świadomość korzystania z daru przekazywania życia,
pod sercem matki rozpoczyna się życie, które nigdy już nie będzie miało końca.
5. Odpowiedzialność za przekazane życie, troska o całościowe ukształtowanie, wychowanie – trzeba mu wskazać duchowy sens, czyli przekazać wiarę, a więc odpowiedzialność Ojca i Matki za Boga i Jego prawo w rodzinie – omówienie Dekalogu.
6. Powrót do tradycyjnego biblijnego stylu rodziny – rola ojca, matki, dziecka, dziadków, relacje rodzinne, ukazanie pozytywnych wzorców życia Bożym Prawem.
7. Odnowienie sakramentów świętych – ze szczególnym uwzględnieniem Chrztu, Bierzmowania, Małżeństwa.
8.Błogosławieństwo i przekleństwo w rodzinie –odpowiedzialność za wypowiadane słowo, konsekwencje naszych grzechów, grzechów naszych przodków.
9. Pojednanie i przebaczenie w rodzinie.
10. Zagrożenia rodziny – materializm, hedonizm, sekty, neopogaństwo /okultyzm, ezoteryka, magia, spirytyzm, wróżbiarstwo, uzdrowicielstwo okultystyczne/.
11. Pamięć o tych, którzy odeszli – nasi dobroczyńcy, którzy przekazali nam życie, wiarę, wywalczyli wolność – obowiązek wdzięczności.

Podsumowując należy dodać, że Jako Misjonarze Świętej Rodziny zaangażowani w pracę rekolekcyjno – misyjną, otwarci jesteśmy na aktualne potrzeby Kościoła i na miarę naszych możliwości, chętnie podejmujemy zlecone nam prace ewangelizacyjne. 

Wszystkie plany misyjne i rekolekcyjne ustalam z Księdzem Proboszczem, który zgłosi terminowe zapotrzebowanie na posługę Ekipy Rekolekcyjno-Misyjnej MSF dla swojej Wspólnoty parafialnej.

Z kapłańskim pozdrowieniem Ks. Bogusław Jaworowski MSF

Dyrektor Misji Krajowych MSF
ul. Mickiewicza 9
05-402 Otwock-Świder
e-mail: bjawo@wp.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top