Miesięczne archiwa: marzec 2019

III Niedziela Wielkiego Postu

Pustynia to szczególne miejsce. Jest ona pozbawiona wielu z tych czynników, ku którym skłania się natura ludzka – ku którym dąży człowiek. Brakuje na niej wody i pokarmu. Trudno tu też doznawać różnych przyjemności. Pustynia zmusza do zwrócenia uwagi na rzeczy istotne, to znaczy takie właśnie, które pozwalają zachować i utrzymać życie.

Czytaj więcej ›I Niedziela Wielkiego Postu

Czterdzieści dni poprzedzające najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia są określane w liturgii mianem Wielkiego Postu. Sama nazwa może wywoływać skojarzenia pejoratywne; może skłaniać do wciągnięcia wniosku, że w tych dniach należy przede wszystkim ograniczyć spożywanie pokarmów, a nawet powodować odczucie głodu i pragnienia. Wielu katolików właśnie tylko do tego ogranicza przygotowanie się na dni przeżywania największej tajemnicy zbawienia,

Czytaj więcej ›Top