UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

„ /…/ w opublikowanej przed miesiącem adhortacji Gaudete et exultate, która jest wielką zachętą do poszukiwania świętości życia, papież Franciszek zaraz na początku wyraźnie zaznacza: „Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że

Read More…

Posted in Bez kategorii

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

DZIEŃ MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO Ks. Edmund Kałas MSF został zamordowany w Mauthausen. Złożył ofiarę ze swego życia w obronie wiary, posłuszeństwa i wierności Kościołowi i Zgromadzeniu MSF. Ks. Franciszek Dera MSF przytoczył list naocznego świadka męczeństwa Ks. Kałasa. Naoczny świadek, Francuz był ateistą, nie miał nic wspólnego z wiarą w

Read More…

Posted in EKIPA MSF

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego   „Odkrywamy zwłaszcza, że powołanie chrześcijańskie ma zawsze wymiar proroczy. Jak świadczy Pismo Święte, prorocy są posyłani do ludu w sytuacji wielkich niedostatków materialnych oraz kryzysu duchowego i moralnego, aby w imieniu Boga skierować słowo nawrócenia, nadziei i pocieszenia. Jak wiatr,

Read More…

Posted in EKIPA MSF

NIEDZIELA BIBLIJNA

„Rozpoczynamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31).

Read More…

Posted in EKIPA MSF

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Fran­ciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma klu­czowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez

Read More…

Posted in EKIPA MSF