Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas

W dniach od 18 do 25 stycznia 2017 roku obchodzimy w chrześcijańskim świecie wyznaniowym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Skupienie się na wspólnej wierze może jedynie umocnić wieź między Kościołami. Pododbnie próba wspólnego komunikowania wiary chrześcijańskiej w zrozumiały sposób może prowadzić poszczególne Kościoły  do głębszego rozumienia własnej wiary. Pięćsetną rocznicę

Read More…

Posted in EKIPA MSF

ŚWIĘTA RODZINA PATRONKA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

Z OKAZJI PATRONALNEJ UROCZYSTOŚCI MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY POZDRAWIAMY WSZYSTKICH WSPÓŁBRACI W POLSCE I NA ŚWIECIE, A NASZYM BLISKIM I PRZYJACIOŁOM, DOBROCZYŃCOM I TYM Z KTÓRYMI SPOTKALIŚMY SIĘ PODCZAS GŁOSZENIA MISJI, REKOLEKCJI I INNYCH POSŁUG DUSZPASTERSKICH, ŻYCZYMY OPIEKI NASZEJ PATRONKI ŚWIĘTEJ RODZINY – JEZUSA, MARYI I ŚWIĘTEGO JÓZEFA. POZDRAWIAMY BISKUPÓW, KAPŁANÓW,

Read More…

Posted in EKIPA MSF

DZISIAJ W BETLEJEM WESOŁA NOWINA

NIE JESTEŚ SAM Z TWOIM DOBREM. ZŁO ZOSTAŁO POKONANE. BLIŻEJ JEZUSA, NAJBLIŻEJ JAK MOŻNA STAJEMY WRAZ Z MATKĄ NAJŚWIĘTSZĄ I ŚWIĘTYM JÓZEFEM. TU NASZE DOBRO JEST BEZPIECZNE, TU ZŁO NIE MA DOSTĘPU. FAKT NARODZENIA PAŃSKIEGO PODZIELIŁ CZAS ISTNIENIA ŚWIATA I CZŁOWIEKA NA PRZED I PO NARODZENIU. ŻYCZYMY WSZYSTKIM, ABY W

Read More…

Posted in EKIPA MSF

Amen jak Maryja Amen

Adwent, Roraty, wskazują na Tą, która przyjęła rosę zbawienia – Sprawiedliwego, przychodzącego do nas od Ojca. „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.” (Łk 1,35) Maryja była jedyną Osobą, zdolną przyjąć Bożą odpowiedź na wołanie grzesznej ludzkości. To

Read More…

Posted in EKIPA MSF

JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA JAKO KRÓLA I PANA

„Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem, ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc Polaków rozumiejących, że od największych zagrożeń doczesnych nieskończenie groźniejsza jest utrata zbawienia. Współcześnie zagraża ona coraz większej liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy – na skutek odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na skutek odrzucenia Jego prawa

Read More…

Posted in Bez kategorii