Trzeba nam zadbać o Młodych XX Niedziela zwykła (20 sierpnia 2017 r.)

Wiara w Chrystusa jest bardziej fascynujące wtedy, gdy rozpoznawana jest z poziomu pogaństwa. Jeśli jednak chrześcijanin poganieje, to trudno mu zauroczyć się Chrystusem. Poganin pragnie wyjść ze swojej marności bycia samemu w konfrontacji ze złem, a poganiejący chrześcijanin upaja się swoją egoistyczną samotnością. Pogańska kobieta wiedziała, że prośba skierowana do

Read More…

Posted in EKIPA MSF

”Wyjdź, aby stanąć na górze, wobec Pana!” XIX Niedziela zwykła (13 sierpnia 2017)

Bóg wzywa nas, abyśmy wyszli z ukrycia, z tego bezpiecznego dla nas miejsca w którym stoimy twardo na ziemi. ”Wyjdź, aby stanąć na górze, wobec Pana!” To wezwanie do każdego z nas, który stojąc bezpiecznie na ziemi, niebezpiecznie oddala się od Boga. Tworzy własny świat, zamknięty na sprawy Boże. Życie

Read More…

Posted in EKIPA MSF

Chrześcijańska Europa wybiera „cywilizację śmierci”

„Gdy obecnie przeżywamy 75 rocznicę śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein – jesteśmy świadkami pewnego bardzo znaczącego procesu kulturowego. Polega on na wyraźnym i w pełni świadomym odchodzeniu  od Europy rozumianej jako Europa ducha. Wbrew temu, do czego wzywał św. Jan Paweł II Wielki, Europa chce zapomnieć

Read More…

Posted in EKIPA MSF

Przemienienie Pańskie czyli chrześcijańskie (6 sierpnia 2017)

„… czego brakuje współczesnym chrześcijanom? Dlaczego wiara, praktyki religijne są zaniedbywane i zdają się nie stanowić, przynajmniej dla większości, źródła siły w życiu? Czemu wypełnianie obowiązków wierzącego jest nudne, męczące i tak trudne? Dlaczego młodych nie pociąga wiara? Czemu, krótko mówiąc, tyle szarości i braku radości pomiędzy wierzącymi w Chrystusa?

Read More…

Posted in EKIPA MSF

Największy Skarb XVII Niedziela zwykła (30 lipca 2017 r.)

Coraz trudniej znaleźć ”salomonowe wyjście”  (czytaj: mądre) w tak wielu sprawach toczącego się szybko życia. Praktyka wiary ukazuje podejmowane „na granicy bezpieczeństwa” decyzje dotyczące spraw religijnych i moralnych. Granica dotyczy bezpieczeństwa wartości wypływającej z wiary. Łatwiej przecież w imię obrony  spokoju sumienia, atakowanego narastającym niepokojem o egzystencjalne „jutro”, dojść do

Read More…

Posted in EKIPA MSF