Uroczystość Najświętszej Trójcy

Całość przepowiadania Kościoła i cały wysiłek życia wiary zmierza do oddania chwały Bogu Trójjedynemu. Wiara staje się rękojmią Komunii z Bogiem i czerpania ze zdrojów zbawienia. Trudność i piękno wiary polegają na tym, że Chrystus jest tym Który objawia nam Ojca  i tym, Który wraz z Ojcem daje nam Ducha

Read More…

Posted in EKIPA MSF

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przez dar mądrości doprowadził nas, kapłanów Jezusa, do oceny każdej rzeczy w świetle Ewangelii, oraz abyś pomógł nam odczytać w naszym własnym życiu i w życiu Kościoła tajemniczy i pełen miłości obraz Ojca. Abyś przez dar rozumu ułatwił nam zrozumienie objawionej prawdy, abyśmy z przekonaniem

Read More…

Posted in EKIPA MSF

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO DOCELOWO NIEBO

KONIEC MAJA: MIESIĄCA NABOŻEŃSTW MARYJNYCH, MIESIĄCA PRZYJMOWANIA I KOMUNII ŚW.; MIESIĄCA UMACNIANIA DUCHEM ŚWIĘTYM W  SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA, MIESIĄCA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH I DIAKONATU. PIĘKNY MIESIĄC. ODCHODZI GDZIEŚ W TŁO DUCHOWEGO KALENDARZA WEZWANIE „IDŹCIE I GŁOŚCIE”, ZACIERA SIĘ POSTAĆ ŚW. BRATA ALBERTA. OSTATNIA NIEDZIELA MAJA OTWIERA NAM PERSPEKTYWĘ NIEBA. W PIĘKNEJ UROCZYSTOŚCI

Read More…

Posted in EKIPA MSF

Alleluja! Jezus żyje! Nasz Król zwyciężył! Alleluja!

Nie trwajmy uwięzionymi w sobie, ale otwórzmy dla Pana nasze zapieczętowane groby, aby wszedł Jezus i obdarzył nas życiem; zanieśmy do Niego kamienie uraz i głazy przeszłości, ciężkie skały słabości i upadków. On chce przyjść i wziąć nas za rękę, aby nas wyrwać z lęku. Ale pierwszym kamieniem, jaki trzeba

Read More…

Posted in EKIPA MSF

NIEDZIELA PALMOWA 2017 WIELKI TYDZIEŃ

Mt 21,1-11 Św. Mateusz opowiada o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy na młodym oślęciu. Był to starożytny zwyczaj uroczystej intronizacji królów. Ewangelista przedstawia to jako wypełnienie proroctwa Zachariasza o mającym nadejść królu. W opowiadaniu tym jest dramat, ale też i ostra ironia. Tłum pozdrawiający Jezusa jako proroka, za kilka dni

Read More…

Posted in EKIPA MSF