Wielkie w małym XXIV NIEDZIELA

„Jezus zaczął pouczać uczniów, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc

Read More…

Posted in Bez kategorii

Tydzień Wychowania wstęp do Synodu XXIII Niedziela

Dzisiaj rozpoczyna się w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowa­nia. Jego tematyka nawiązuje do hasła, mającego się rozpocząć już za mie­siąc w Rzymie, 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania. „/…/Zapraszamy wszystkich do wspólnego przeżycia VIII Tygodnia Wychowania, poprzedzającego w tym roku Synod Biskupów, który będzie poświęcony młodzieży

Read More…

Posted in Bez kategorii

Plon niesiemy plon XXII Niedziela

Eucharystia, to dziękczynienie za dobro życia otrzymanego w Chrystusie Panu naszym, życia doczesnego, naznaczonego mocą Chrztu świętego i wiecznego, naznaczonego mocą Komunii z Bogiem. Nie jest dziełem przypadku to, że w rozumieniu wiary katolickiej, podstawowym pokarmem naszego ciała w doczesności i naszej duszy dla wieczności jest ten sam pokarm. Chleb.

Read More…

Posted in Bez kategorii

UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

„Maryja przyjmując w siebie Słowo Boga, stała się „domem Mądrości”. Mądrym być, to pamiętać, umieć wytrwać, przechować i przekazać innym to, co najcenniejsze. To zapuścić korzenie, znaleźć podstawę własnej tożsamości, zapewnić sobie wolność od złych doradców, uwodzicieli, dyktatorów mody, oszustów i inżynierów od wywierania wpływu. Człowiek przez całe życie szuka

Read More…

Posted in Bez kategorii

Chleb powszedni Eucharystia XIX Niedziela

Chleb – „owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich” – w naszym kręgu kulturowym traktowany był zawsze jako niezbędny warunek życia i przeżycia. Zdobywany „w pocie czoła”, kojarzył się zwykle raczej z ludzkim wysiłkiem niż z darem niebios. A jednak życie nauczyło nas, że modlitwa o „chleb nasz powszedni” ma swój

Read More…

Posted in EKIPA MSF