V Niedziela Wielkiego Postu

„/…/ Kiedy miłując życie można je stracić? To stwierdzenie wydaje się trudne do zrozumienia. Wszyscy bowiem powinniśmy troszczyć się o zdrowie i życie, które Bóg nam dał. To prawda! Jednak, jeżeli jesteśmy zbyt wpatrzeni w życie na tej ziemi, jeżeli troszczymy się tylko o to, aby temu życiu zapewnić dobre

Read More…

Posted in EKIPA MSF

IV Niedziela Wielkiego Postu

„Świadectwo płynące z ust samego Jezusa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Czy można oczekiwać większego dowodu miłości Bożej wobec człowieka? Wobec każdego z nas? Moje zbawienie w oczach Bożych jest tak wartościowe i

Read More…

Posted in EKIPA MSF

III Niedziela Wielkiego Postu

„Liturgia trzeciej niedzieli Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok w odległe czasy, w których różne wydarzenia ukazują Boga – jak to zostało wyrażone w pierwszej modlitwie tej Mszy świętej – jako „źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci”. Czytania liturgiczne mówią o dobroci Bożej ukazanej w nadaniu praw, które powinny być podwaliną życia

Read More…

Posted in EKIPA MSF

II Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela „Ad Gentes”

„W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku towarzyszy nam hasło: „Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świętego”, które przypomina, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje. Dokonują się one dzięki działaniu Ducha Świętego, który wzbudza powołania misyjne i usposabia ludzkie serca

Read More…

Posted in EKIPA MSF

CZAS REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH ROZPOCZĘTY

Ekipa Misjonarzy Świętej Rodziny rozpoczyna czas głoszenia rekolekcji wielkopostnych. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich z którymi w tym Wielkim Poście spotkamy się na wspólnym wychwalaniu Boga i rozpamiętywaniu zbawczego dzieła odkupienia świata. Współczesny świat mocno rozdziera wnętrze człowieka symbolami pogaństwa, które zacierają zakres miłości i odpowiedzialności z pola widzenia współczesnego człowieka. Zwłaszcza

Read More…

Posted in EKIPA MSF