Radujcie się w Panu III Niedziela Adwentu (17 grudnia 2017 r.)

Dzisiaj kolor różowy szat liturgicznych obwieszcza wyjątkową niedzielę Adwentu, Gaudete, niedzielę radości. Radość ludzi wierzących wzrasta wraz z pogłębieniem adwentowej świadomości o pomocy Boga dla człowieka grzesznego. Jarzmo grzechu i śmierci, niesione w zranionej grzechem pierworodnym naturze ludzkiej, woła w jękach i wzdychaniu: „Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry. Sprawiedliwego

Read More…

Posted in EKIPA MSF

Nie ma zgody na zło II Niedziela Adwentu (10 grudnia 2017 r. )

„Chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów”, który głosił Jan Chrzciciel, to wezwanie Ducha Świętego, obdarzającego nas łaską uprzednią wypływającą z Miłości Bożej. Jeśli zło nie daje ci spokoju, jeśli czujesz, że coś jest nie tak, i nie możesz przejść wobec tego zła obojętnie, to właśnie to jest łaska uprzednia w której

Read More…

Posted in EKIPA MSF

Odnów nas Boże i daj nam zbawienie I Niedziela Adwentu (3 grudnia 2017 r.)

Kiedy stajemy brudni pod prysznicem, mamy nadzieję graniczącą z pewnością, że za chwilę odczujemy świeżość umytego ciała, a brud odpłynie tam, gdzie jego miejsce. Jakże irytujący jest brak wody w kranie, pod prysznicem zwłaszcza. Podobna jest radość nadziei adwentowego oczekiwania na „rosę z góry”, na zbawienną łaskę Boga. Nie zostaliśmy

Read More…

Posted in EKIPA MSF

Adwent, czas oczekiwania na sens istnienia

Wszystko istnieje przed narodzeniem i po narodzeniu Chrystusa. On jest główną granicą czasu i wartości. Bez tego jednego momentu historii świata i ludzkości całe nasze misterne odkrywanie siebie nie ma istotnego punktu odniesienia. Adwent szuka we mnie tego małego punktu w mojej historii życia. Tego jednego momentu, na który wskazując,

Read More…

Posted in EKIPA MSF

NOWY ROK LITURGICZNY KOŚCIOŁA – W POLSCE CZAS ODKRYWANIA OSOBY I DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEZ SAKRAMENT BIERZMOWANIA

„Ducha Prawdy nazywa Chrystus Parakletem. Parakletos zaś znaczy „Pocieszyciel”, a znaczy również „Orędownik” lub „Rzecznik”. Chrystus nazywa Ducha Prawdy „innym” Pocieszycielem, drugim, gdyż On sam, Jezus Chrystus jest pierwszym Pocieszycielem (por. 1 J 2, 1); pierwszym nosicielem i dawcą Dobrej Nowiny. Duch Święty przychodzi po Nim i za Jego sprawą,

Read More…

Posted in EKIPA MSF