I Niedziela Wielkiego Postu

 

Czterdzieści dni poprzedzające najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia są określane w liturgii mianem Wielkiego Postu. Sama nazwa może wywoływać skojarzenia pejoratywne; może skłaniać do wciągnięcia wniosku, że w tych dniach należy przede wszystkim ograniczyć spożywanie pokarmów, a nawet powodować odczucie głodu i pragnienia.

Czytaj więcej ›Objawienie Pańskie A.D. 2019

Tajemnica Wcielenia Pańskiego już sama przez się jest oczywistym dowodem Jego Bóstwa, jednakże dzisiejsza uroczystość Jego Objawienia ukazuje nam z różnych stron i odsłania przyjście Boga w ludzkim ciele. Chodzi bowiem o to, aby człowiek, zawsze narażony na błądzenie w ciemnościach niewiedzy, nie zatracił świadomości tak wielkiego daru, który otrzymał i posiadł przez łaskę.

Czytaj więcej ›Nowy rok 2019

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok,

Czytaj więcej ›NOWY ROK LITURGICZNY KOŚCIOŁA W MOCY BOŻEGO DUCHA

Panie Jezu Chryste, który wstąpiłeś do nieba i siedzisz po prawicy Ojca, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych i którego królestwo nie będzie miało końca, prosimy Cię u progu Adwentu, przeniknij Swoją świętością nasze umysły i serca, abyśmy tak ożywieni, zawsze Ciebie wysławiali i nade wszystko miłowali.

Duchu Święty,

Czytaj więcej ›Wielkie w małym XXIV NIEDZIELA

„Jezus zaczął pouczać uczniów, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów,

Czytaj więcej ›Top