Przebaczenie i pokój XVI Niedziela

„W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości” Gdy chcemy szczepić drzewo,

Read More…

Posted in EKIPA MSF

Nadzieja naszego powołania XV Niedziela

Niedzielna Eucharystia umacnia i potwierdzenia nasze życiowe powołanie. Nie my wybraliśmy miejsce i czas naszego życia na Ziemi. Jest ktoś, Kto nas z nicości powołał do istnienia i w tym powołaniu kształtuje tu i teraz nasze być i mieć. Bóg, kształtując nas, nie odbiera nam autonomii, czyli wolnej woli. Bóg

Read More…

Posted in EKIPA MSF

Radość Bożego Ciała

Tegoroczny maryjny miesiąc Maj, zamyka się Uroczystością Bożego Ciała. Ten, Który „przyjął Ciało z Maryi Dziewicy”, aby być Bogiem z nami i pokazać nam na Krzyżu, że „Bóg do końca nas umiłował”. Ten Jezus Chrystus Syn Boży pozostał z nami „po wszystkie dni, aż do skończenia świata” pod postaciami eucharystycznymi

Read More…

Posted in Bez kategorii

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

„ /…/ w opublikowanej przed miesiącem adhortacji Gaudete et exultate, która jest wielką zachętą do poszukiwania świętości życia, papież Franciszek zaraz na początku wyraźnie zaznacza: „Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że

Read More…

Posted in Bez kategorii

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

DZIEŃ MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO Ks. Edmund Kałas MSF został zamordowany w Mauthausen. Złożył ofiarę ze swego życia w obronie wiary, posłuszeństwa i wierności Kościołowi i Zgromadzeniu MSF. Ks. Franciszek Dera MSF przytoczył list naocznego świadka męczeństwa Ks. Kałasa. Naoczny świadek, Francuz był ateistą, nie miał nic wspólnego z wiarą w

Read More…

Posted in EKIPA MSF