Miesięczne archiwa: luty 2018

II Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela „Ad Gentes”

„W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku towarzyszy nam hasło: „Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świętego”, które przypomina, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje. Dokonują się one dzięki działaniu Ducha Świętego, który wzbudza powołania misyjne i usposabia ludzkie serca do przyjęcia Ewangelii.

Czytaj więcej ›CZAS REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH ROZPOCZĘTY

Ekipa Misjonarzy Świętej Rodziny rozpoczyna czas głoszenia rekolekcji wielkopostnych. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich z którymi w tym Wielkim Poście spotkamy się na wspólnym wychwalaniu Boga i rozpamiętywaniu zbawczego dzieła odkupienia świata. Współczesny świat mocno rozdziera wnętrze człowieka symbolami pogaństwa, które zacierają zakres miłości i odpowiedzialności z pola widzenia współczesnego człowieka.

Czytaj więcej ›I Niedziela Wielkiego Postu

Krótka relacja św. Marka o kuszeniu Jezusa na pustyni skłania do wniosku, że realizację mesjańskiej misji rozpoczął On od naprawienia tego, co zostało zepsute w raju. Ewangelista przekazuje, że „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”. To zna­czy, że nie mamy do czynienia z czymś przypadkowym. Relacja o Jego przebywa­niu przez czterdzieści dni na pustyni wydaje się być zapowiedzią Nowego Mojżesza i pośrednio nowego ludu Bożego.

Czytaj więcej ›Środa Popielcowa „Będziesz miłował Pana Boga swego”

„Zdobycie uznania wśród innych jest czymś , czego pragnie wielu ludzi. W tym celu wykorzystują oni nawet pobożne praktyki . Jezus jednak mówi wyraźnie, że czyny religijne powinny być czynione w celu zbliżenia się do Boga, a nie dla zdobycia uznania u ludzi.

Przestroga Jezusa: „Strzeżcie się,

Czytaj więcej ›ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA

Święty Jan Paweł II ustanowił  święto Ofiarowania Pańskiego Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. To właśnie osoby konsekrowane: kapłani, siostry i bracia zakonni, dziewice, wdowy i pustelnicy przychodzą dziś do świątyni na wzór Maryi i Józefa, by ponowić swoje ofiarowanie Bogu i przypomnieć sobie i wspólnocie Kościoła, że w tajemnicy konsekracji Bogu stają się „żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania.”

Czytaj więcej ›Top