Roczne archiwa: 2018

NOWY ROK LITURGICZNY KOŚCIOŁA W MOCY BOŻEGO DUCHA

Panie Jezu Chryste, który wstąpiłeś do nieba i siedzisz po prawicy Ojca, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych i którego królestwo nie będzie miało końca, prosimy Cię u progu Adwentu, przeniknij Swoją świętością nasze umysły i serca, abyśmy tak ożywieni, zawsze Ciebie wysławiali i nade wszystko miłowali.

Duchu Święty,

Czytaj więcej ›Wielkie w małym XXIV NIEDZIELA

„Jezus zaczął pouczać uczniów, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów,

Czytaj więcej ›Tydzień Wychowania wstęp do Synodu XXIII Niedziela

Dzisiaj rozpoczyna się w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowa­nia. Jego tematyka nawiązuje do hasła, mającego się rozpocząć już za mie­siąc w Rzymie, 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania.

„/…/Zapraszamy wszystkich do wspólnego przeżycia VIII Tygodnia Wychowania, poprzedzającego w tym roku Synod Biskupów,

Czytaj więcej ›Plon niesiemy plon XXII Niedziela

Eucharystia, to dziękczynienie za dobro życia otrzymanego w Chrystusie Panu naszym, życia doczesnego, naznaczonego mocą Chrztu świętego i wiecznego, naznaczonego mocą Komunii z Bogiem. Nie jest dziełem przypadku to, że w rozumieniu wiary katolickiej, podstawowym pokarmem naszego ciała w doczesności i naszej duszy dla wieczności jest ten sam pokarm.

Czytaj więcej ›UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

„Maryja przyjmując w siebie Słowo Boga, stała się „domem Mądrości”. Mądrym być, to pamiętać, umieć wytrwać, przechować i przekazać innym to, co najcenniejsze. To zapuścić korzenie, znaleźć podstawę własnej tożsamości, zapewnić sobie wolność od złych doradców, uwodzicieli, dyktatorów mody, oszustów i inżynierów od wywierania wpływu. Człowiek przez całe życie szuka stabilnego miejsca dla swojej duchowości.

Czytaj więcej ›Top