Miesięczne archiwa: Maj 2015

BÓG JEDEN W KOMUNII OSÓB

TRÓJCA ŚW„’Komunia’ to znaczy także wzajemność, to znaczy właśnie wzajemne odniesienie, to znaczy obdarzanie się. To jest właśnie ten wymiar życia, w którym spełnia się powołanie osoby, również tu na ziemi. Dlatego też tajemnica Trójcy Świętej, pozostając niezgłębioną, jest poniekąd i początkiem i kresem naszej wiary. Początkiem,

Czytaj więcej ›Top