Miesięczne archiwa: lipiec 2015

JEŚLI CHCESZ GŁOSIĆ EWANGELIĘ – PRZYJDŹ DO NAS

MODLITWA O POWOŁANIACAŁY KOŚCIÓŁ MODLI SIĘ O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE  I MISYJNE. TO WOŁANIE KOŚCIOŁA JEST DZISIAJ ZAGŁUSZANE JAZGOTEM PRZEMIJAJĄCYCH HASEŁ, KTÓRE JAK RUCHOME PIASKI, NIE DAJĄ OPARCIA DLA PERSPEKTYWY Z JAKĄ NALEŻY PATRZEĆ NA ŻYCIE. DOPIERO CHRYSTUS DAJE MOC BUDOWANIA SIEBIE I SWOJEGO DOMU NA SKALE. JEGO NAUKA Z MOCĄ STAJE SIĘ PODSTAWĄ DOBREGO WYSIŁKU WIARY.

Czytaj więcej ›Top