Archiwa Bloga

Chleb powszedni Eucharystia XIX Niedziela

Chleb – „owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich” – w naszym kręgu kulturowym traktowany był zawsze jako niezbędny warunek życia i przeżycia. Zdobywany „w pocie czoła”, kojarzył się zwykle raczej z ludzkim wysiłkiem niż z darem niebios. A jednak życie nauczyło nas, że modlitwa o „chleb nasz powszedni” ma swój głęboki sens: przypomina,

Czytaj więcej ›Przebaczenie i pokój XVI Niedziela

„W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości”

Gdy chcemy szczepić drzewo,

Czytaj więcej ›Nadzieja naszego powołania XV Niedziela

Niedzielna Eucharystia umacnia i potwierdzenia nasze życiowe powołanie. Nie my wybraliśmy miejsce i czas naszego życia na Ziemi. Jest ktoś, Kto nas z nicości powołał do istnienia i w tym powołaniu kształtuje tu i teraz nasze być i mieć.

Bóg, kształtując nas, nie odbiera nam autonomii,

Czytaj więcej ›5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

DZIEŃ MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO

Ks. Edmund Kałas MSF został zamordowany w Mauthausen. Złożył ofiarę ze swego życia w obronie wiary, posłuszeństwa i wierności Kościołowi i Zgromadzeniu MSF. Ks. Franciszek Dera MSF przytoczył list naocznego świadka męczeństwa Ks. Kałasa. Naoczny świadek, Francuz był ateistą, nie miał nic wspólnego z wiarą w Boga.

Czytaj więcej ›NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego

 

„Odkrywamy zwłaszcza, że powołanie chrześcijańskie ma zawsze wymiar proroczy. Jak świadczy Pismo Święte, prorocy są posyłani do ludu w sytuacji wielkich niedostatków materialnych oraz kryzysu duchowego i moralnego, aby w imieniu Boga skierować słowo nawrócenia,

Czytaj więcej ›Top