Miesięczne archiwa: kwiecień 2015

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI 2015

„WEDLE NAUKI KATOLICKIEJ ŻADNE MIŁOSIERDZIE, ANI BOSKIE, ANI LUDZKIE, NIE OZNACZA ZGODY NA ZŁO, TOLEROWANIE ZŁA. MIŁOSIERDZIE JEST ZAWSZE ZWIĄZANE Z PORUSZENIEM OD ZŁA KU DOBRU. TAM, GDZIE ONO ZACHODZI, ZŁO EFEKTYWNIE USTĘPUJE. GDZIE ZŁO NIE USTĘPUJE, TAM NIE MA MIŁOSIERDZIA – ALE DODAJMY TEŻ: TAM GDZIE NIE MA MIŁOSIERDZIA,

Czytaj więcej ›NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2015 – OGIEŃ PRZYNIOSŁEM NA ŚWIAT

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – jest ukoronowaniem Wielkiego Tygodnia. To dzień radości, która powinna przyświecać nam w każdym momencie życia, przypominając, iż nie ma cierpienia bez pocieszenia, tak jak nie ma śmierci Chrystusa bez Jego Zmartwychwstania. Uroczyste ceremonie tego dnia rozpoczynają się już po zapadnięciu zmroku w sobotę,

Czytaj więcej ›WIELKA SOBOTA 2015 – PIECZĘĆ ŚMIERCI

Wielka Sobota –  jest dniem, w którym aż do wieczornych obrzędów liturgii Wigilii Paschalnej trwa adoracja Chrystusa w grobie. Dzisiaj przynosi się również do kościoła ustrojone koszyczki z pokarmami, aby zostały poświęcone przez kapłana. Ten gest przypomina nam, iż wszystko, co posiadamy otrzymaliśmy od Boga, który troszczy się o nas,

Czytaj więcej ›WIELKI PIĄTEK 2015 – OTO DRZEWO KRZYŻA

Wielki Piątek – jest pamiątką niesprawiedliwego sądu, przed jakim Żydzi postawili Jezusa. Według ogłoszonego wyroku, zatwierdzonego przez Piłata, Jezus został skazany na najgorszą i najhaniebniejszą śmierć, przeznaczoną dla największych zbrodniarzy, śmierć krzyżową. W ten dzień żaden ksiądz, nawet Papież, nie odprawia Mszy św.  Wieczorem sprawuje się liturgię Męki Pańskiej,

Czytaj więcej ›WIELKI CZWARTEK 2015 – PRZYKAZANIE NOWE

Wielki Czwartek – kończy okres czterdziestodniowego przygotowania do Paschy. Dzisiaj wieczorem świętujemy z Kościołem wspomnienie Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z Apostołami. Podczas tej Paschy spożywanej z Uczniami dokonało się ustanowienie Najświętszego Sakramentu oraz sakramentu Kapłaństwa. W łączności z Eucharystią dane zostaje Uczniom „przykazanie nowe”. Jego obowiązująca moc zostaje ukazana w geście umycia przez Jezusa nóg Apostołom (J13,12-17).

Czytaj więcej ›Top