NASI MISJONARZE

Ks. Edmund Michalski MSF

GENERAŁ KS. EDMUND         MICHALSKI MSF

STRONA INTERNETOWA EKIPY MISYJNEJ I REKOLEKCYJNEJ MSF DEDYKOWANA JEST KSIĘDZU GENERAŁOWI MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY – KS. EDMUNDOWI MICHALSKIEMU MSF.
EKIPA MSF OTRZYMAŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KS. GENERAŁA DLA PROWADZENIA MISJI I REKOLEKCJI W RAMACH CHARYZMATU ŚWIĘTORODZINNEGO NASZEGO ZGROMADZENIA.

TRADYCJA MISJONARZY LUDOWYCH W ZGROMADZENIU MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY JEST KONTYNUACJĄ KAZNODZIEJSKIEGO ZAANGAŻOWANIA OJCA ZAŁOŻYCIELA, KS. JANA BERTHIER, MISJONARZA NASZEJ PANI Z LA SALLETTE.

 KS. JAN BERTHIER MS ZAŁOŻYCIEL MSF autentyczne zdjęcie 19 sierpnia 1890 r.Ekipa Rekolekcyjno-Misyjna Misjonarzy Świętej Rodziny prowadzi działalność ewangelizacyjną w ramach duszpasterskiej posługi parafialnej na terenie całej Polski. Także w polonijnych ośrodkach duszpasterskich Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ekipa Misjonarzy Ludowych w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny ma długie i owocne tradycje kaznodziejskie. Ojciec Założyciel, ks. Jan Berthier, jako Misjonarz naszej Pani z La Sallette we Francji, głosił nauki na Górze Objawienia Płaczącej Pani. Stamtąd spieszył z posługą słowa do sąsiednich parafii. Jego zapał kaznodziejski, którym rozpalał serca katolików Francji w trudnym czasie przełomu wieków XIX i XX, promieniuje dalej na posługę słowa Jego Duchowych Synów, Misjonarzy Świętej Rodziny. W szeregach Ekipy Rekolekcyjno-Misyjnej na przestrzeni lat głosiło słowo Boże wielu cenionych kaznodziejów, Misjonarzy Świętej Rodziny. Pozostają oni we wdzięcznej pamięci Wiernych jako ci, którzy potrafili dotrzeć do ludzkich serc, nakłonić do przemiany życia i pociągnąć ku temu, co najważniejsze, do nawrócenia i pogłębienia Komunii z Bogiem. Również czas przełomu wieków XX i XXI mobilizuje nas, misjonarzy ludowych do nawiązywania, do kaznodziejskiej tradycji Ojca Założyciela oraz naszych starszych Współbraci, którzy przed nami tworzyli Ekipę Rekolekcyjno-Misyjną MSF.

MATKO BOŻA SALETYŃSKA – POJEDNAWCZYNI GRZESZNIKÓW – MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY!

MB SALETYŃSKA POJEDNAWCZYNI GRZESZNIKÓW - WSPÓŁPATRONKA ZGROMADZENIA MSF

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO KS. JANA BERTHIERA

(UWAGA! Modlimy się wyłącznie przez wstawiennictwo Ks. Jana Berthier, aby cud był uznany jako wyproszony przez naszego Ojca Założyciela)

Ojcze, źródło wszelkiej łaski, który ofiarowałeś Twemu słudze Janowi Berthierowi w sposób szczególny dar modlitwy i apostolatu, spraw, aby Kościół zaliczył go do grona Świętych, aby przykład jego życia i jego apostolskiej gorliwości prowadził nas do poszukiwania jedynie Twojej chwały i zbawienia naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przez jego wstawiennictwo udziel mi łaski zdrowia z choroby (wymienić rodzaj choroby).
Na zakończenie prośby o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Jana Berthier oraz po wypowiedzeniu prośby, którą składasz przez wstawiennictwo Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny, odmów następujące modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

informacje o uzyskanych łaskach proszę przekazywać do Misjonarzy Świętej Rodziny w kraju lub za granicą.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top