Miesięczne archiwa: wrzesień 2017

Zawitaj Królowo Różańca Świętego XXVI Niedziela zwykła (1 października 2017 r.)

Jeśli można wejść na drogę wolności, jeśli można ukierunkować się ku wyzwoleniu od zła, to najpiękniej ukazuje nam tą prostą i trudną, indywidualną i wspólnotową drogę – Różaniec. Dokąd nie zmierzamy sercem, dotąd nigdy nie dojdziemy. Deklaruję dobro w życiu, ale  w rzeczywistości pozostaję w złem. Nie chcę iść do zła,

Czytaj więcej ›Wieczność czeka XXV Niedziela zwykła (24 września 2017 r. )

Przemyślność z jaką trudzi się współczesny człowiek, aby zbagatelizować ponadczasową wartość swojego jedynego i niepowtarzalnego życia, napawa smutnym zdumieniem. Jak można nie wykorzystać okazji do przygotowania się do spotkania z Bogiem? Jedyną okazją do tego jest nasze życie. Jeśli oglądamy siebie we wszystkich poziomych odniesieniach, bagatelizując w sposób świadomy wartość szczęśliwej wieczności do której zmierzamy,

Czytaj więcej ›Nikt z nas nie żyje dla siebie XXIV Niedziela zwykła (17 września 2017 r.)

Są takie straty, cierpienia zadane nam przez innych z którymi pogodzić się nie można. W świetle takich najbardziej bolesnych strat, bezkarność tych, którzy je nam zadali, staje się świadomością nie do zniesienia. Dzisiejsza data ilustruje taki stan rzeczy w porządku historycznym. Perspektywa wiary sięga dalej niż do horyzontu strat,

Czytaj więcej ›Poganie i celnicy, jałowa ziemia życia XXIII Niedziela zwykła (10 września 2017 r.)

Jeśli w skali diecezji w niedzielnej liturgii uczestniczy mniej niż 40% wiernych, to życie ponad 60% ochrzczonych stanowi jałową ziemię ducha, ich duchowość chrześcijańska i katolicka obumiera. W tym kontekście przyjście narodów pustynnych, nomadów, na chrześcijańską ziemię pustynną stanowi realne potwierdzenie ujętej powyżej, procentowo, degradacji duchowej naszych serc.

Czytaj więcej ›8 września 2017 Odnowienie Poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

,,Najświętsza Maria Panna przy objawieniu się w Fatimie wyraziła życzenie, byśmy się poświęcili Jej Niepokalanemu Sercu. Poświęcenie się Marii, jak każdy akt religijny, zawiera w sobie głęboki sens i pociąga za sobą pewne zobowiązania. Sam zewnętrzny akt poświęcenia, choć najuroczyściej dokonany, byłby bezcelowy i bez sensu, gdyby nie pociągał za sobą głębszych następstw.

Czytaj więcej ›Top