Miesięczne archiwa: wrzesień 2015

RÓŻANIEC – „bomba atomowa na diabła”

MB RÓŻAŃCOWAPaździernik przypomina nam o potędze Różańca jako modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. Modlitwa różańcowa jest wyjątkowo skutecznym sposobem na włączenie się  każdego z nas w nurt codziennych próśb i podziękowań Kościoła. Jest w wymiarze indywidualnym praktyczną kontynuacją eucharystycznego zjednoczenia z Bogiem. Różaniec, to współpraca z łaską Bożą,

Czytaj więcej ›28 WRZEŚNIA – 120 rocznica powstania MSF

Akt założenia MSFMisjonarze Świętej Rodziny obchodzą 120 rocznicę powstania Zgromadzenia. 28 września 1895 roku Sługa Boży ks. Jan Berthier uwieńczył swoje starania powołania nowej wspólnoty zakonnej, podpisaniem aktu założenia Instytutu  dla spóźnionych powołań.

Kiedy Papież Leon XIII ogłosił Świętą Rodzinę patronką i wzorem rodziny chrześcijańskiej,

Czytaj więcej ›19 WRZEŚNIA – Najświętszej Maryi Panny z La Salette

MB Saletyńska (1)Dzisiaj Uroczystość Patronki Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny – NMP z La Salette. Ojciec Założyciel Ks. Jan Berthier należał do jednych z pierwszych Misjonarzy naszej Pani z La Salette. Jako duchowi synowie Ojca Założyciela głosimy chwałę Boga nie tylko pod opieką Świętej Rodziny, ale także Saletyńskiej Matki Pojednawczyni grzeszników.

Czytaj więcej ›15 WRZEŚNIA – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

MBBDzisiaj patronalne święto Apostolstwa Dobrej Śmierci, wspólnoty prowadzonej przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci wyprasza wiernym katolikom łaskę chrześcijańskiej wytrwałości, obojętnym tak samo jak grzesznym dzieciom Kościoła,  łaskę miłosierdzia dla nawrócenia i powstania z grzechu. Natomiast wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, wyprasza łaskę dobrej,

Czytaj więcej ›8 WRZEŚNIA – Narodziny Najświętszej Maryi Panny

8 września – Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Misjonarze Świętej Rodziny składają czasowe i JEZU MARYJO JÓZEFIEwieczyste śluby zakonne – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Tego dnia profesi wieczyści odnawiają corocznym zwyczajem swoje śluby. W mocy tych ślubowań nasi Współbracia idą dalej głosić Chrystusa i dawać świadectwo prawdzie Ewangelii.

Czytaj więcej ›Top