28 WRZEŚNIA – 120 rocznica powstania MSF

Akt założenia MSFMisjonarze Świętej Rodziny obchodzą 120 rocznicę powstania Zgromadzenia. 28 września 1895 roku Sługa Boży ks. Jan Berthier uwieńczył swoje starania powołania nowej wspólnoty zakonnej, podpisaniem aktu założenia Instytutu  dla spóźnionych powołań.

Kiedy Papież Leon XIII ogłosił Świętą Rodzinę patronką i wzorem rodziny chrześcijańskiej, Ojciec Założyciel polecił młodzieńcom wstępującym do Instytutu dla spóźnionych powołań chronić się pod opiekę Świętej Rodziny. Ks. Berthier pisał: „ Święta Rodzina jest prawdziwym modelem cnót chrześcijańskich. Nie możemy więc uczynić nic lepszego niż skopiować w nas ten wzór i ofiarować go światu przez życie całkowicie zgodne z życiem Świętej HERB MSFRodziny.”

Wszystkim Współbraciom Misjonarzom Świętej Rodziny w kraju i na świecie Ekipa MSF przesyła pozdrowienia i życzenia wytrwałości w głoszeniu Dobrej Nowiny o Jedynym Zbawicielu, który wzrastał w Rodzinie Matki Najświętszej i Świętego Józefa.

JEZU MARYJO JÓZEFIE

OŚWIECAJCIE NAS

DOPOMAGAJCIE NAM

RATUJCIE NAS


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top