Miesięczne archiwa: październik 2017

Kościół okno na świat i wieczność (XXX Niedziela zwykła 29 października 2017 r.)

W naszych czasach poczucie bezsilności i odrzucenia z powodu nie dorównywania „innym” stanowi podstawę frustracji i niezadowolenia. Na kanwie takich odczuć dochodzi do poważnej redukcji duchowej. Poczucie wyłączenia z obiegu „życia na topie” dotyka wielu ludzi różnego wieku i stanu. Jest ono dla wierzących swoistym sprawdzianem dla wiary,

Czytaj więcej ›Dzisiaj przeszedł do Domu Ojca

W Niedzielę Misyjną 22 października 2017 roku zmarł Ojciec naszego Współbrata, Dyrektora Ekipy misyjno-rekolekcyjnej MSF ks. Dr. Bogusława Jaworowskiego. W wieku 80 lat zakończył swoją ziemską wędrówkę śp. Ryszard Jaworowski, rolnik ziemi kujawskiej, człowiek ciężkiej pracy, oddany Bogu i ludziom. Wspierał pracę naszej Ekipy, przychodził nam z pełną dobroci pomocą.

Czytaj więcej ›Niedziela Misyjna (XXIX Niedziela zwykła 22 października 2017 r.)

„Idźcie i głoście! Co to oznacza w naszym osobistym życiu duchowym? Dzisiaj tak wielu ludzi żyje  w ogromnym pędzie, w pośpiechu, z domu do pracy, z pracy po zakupy… Mamy tyle obowiązków w ciągu dnia, że jak już jesteśmy w swoich domach, to często wieczorem bywamy wyczerpani, bez sił,

Czytaj więcej ›„Czas ucieka, wieczność czeka” XXVIII Niedziela zwykła (15 października 2017 r.)

Z perspektywy naszej codzienności coraz trudniej jest spojrzeć poza zasłonę czasu, którą ukazuje nam wiara… w Boga. Takie spojrzenie, ukierunkowane  na wieczność, to wielkie wezwanie, wymagające pełnego zaangażowania we współpracę z łaską Bożą. To tam, poza okowami czasu Pan Zastępów przygotuje dla nas ucztę radości wiecznej. Teraz jesteśmy w drodze ku szczęściu wiecznemu.

Czytaj więcej ›Październikowe, ostatnie z objawień fatimskich, Maryja nazywa siebie Królową Różańca

Wrześniowe objawienie przyniosło zapewnienie Maryi, że w październiku ukaże się ze Świętym Józefem i Dzieciątkiem Jezus. Ostatnie objawienie 13 października 1917 roku zgromadziło tłum ponad 50 tysięcy osób.

„Zaczęto odmawiać różaniec. Po chwili Łucja poprosiła, by złożono parasole. Wreszcie zawołała:

Czytaj więcej ›Top