Miesięczne archiwa: listopad 2016

Amen jak Maryja Amen

matka-bozaAdwent, Roraty, wskazują na Tą, która przyjęła rosę zbawienia – Sprawiedliwego, przychodzącego do nas od Ojca. „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.” (Łk 1,35) Maryja była jedyną Osobą, zdolną przyjąć Bożą odpowiedź na wołanie grzesznej ludzkości.

Czytaj więcej ›JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA JAKO KRÓLA I PANA

kroluj-nam-chryste„Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem, ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc Polaków rozumiejących, że od największych zagrożeń doczesnych nieskończenie groźniejsza jest utrata zbawienia. Współcześnie zagraża ona coraz większej liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy – na skutek odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na skutek odrzucenia Jego prawa miłości.

Czytaj więcej ›Top