Amen jak Maryja Amen

matka-bozaAdwent, Roraty, wskazują na Tą, która przyjęła rosę zbawienia – Sprawiedliwego, przychodzącego do nas od Ojca. „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.” (Łk 1,35) Maryja była jedyną Osobą, zdolną przyjąć Bożą odpowiedź na wołanie grzesznej ludzkości. To pierwsze „marana’tha” ludzkości mogła przyjąć tylko Ona. Do Niej Bóg posłał swojego posłańca. Przyjęła orędzie zbawienia! Stąd Jej wielkość, stąd Jej przywilej Najświętszej. Nikt inny, tylko Ona w sposób pełny przyjęła rosę płynącą z góry. Przyjmując stała się wypełnieniem pragnień wszystkich ludzi, stała się Matką Zbawiciela i Matką Kościoła. Teraz Kościół woła „Przyjdź Panie Jezu”, teraz my jako dzieci Maryi, jako dzieci Kościoła przygotowujemy się na spotkanie Sprawiedliwego. To jest właśnie sens Adwentu, Rorat. Zdolność potwierdzenia tego, że Chrystus ma do kogo przyjść! Wtedy do Niej, do Niepokalanej! Dzisiaj do nas, grzesznych, ale stale czuwających, aby łaska Boża w nas nie zgasła, aby owocowała na życie wieczne. Przyjdź Panie Jezu! Rekolekcje adwentowe są dobrymi ćwiczeniami duchowymi dla tych, którzy pragną zbliżyć się do Jezusa na wzór Matki Najwyższej i Świętego Józefa. Chodzi o nasze Amen, aby je powiedzieć tak zdecydowanie, pewnie i jednoznacznie, jak Maryja. Tego życzymy wszystkim głoszącym i przeżywającym rekolekcje adwentowe. Idźcie i głoście orędzie zbawienia całemu Światu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top