KS. DR BOGUSŁAW JAWOROWSKI MSF

KS. DYREKTOR EKIPY REKOLEKCYJNO-MISYJNEJ MSF

MISJONARZ ŚWIĘTEJ RODZINY – DOKTOR HOMILETYKI KUL
WYKŁADOWCA HOMILETYKI W WSD MSF
DYREKTOR EKIPY REKOLEKCYJNO-MISYJNEJ MSF
KAZNODZIEJA I REKOLEKCJONISTA – GŁOSI SŁOWO BOŻE W POLSCE, W USA I W KANADZIE.

Głęboka duchowość kapłańsko-zakonna oraz rozległa wiedza, zawarte w nauczaniu ewangelizacyjnym, to rdzeń skuteczności kaznodziejskiego przekazu Księdza Bogusława Jaworowskiego. Łatwość obrazowego wyjaśniania zasad wiary katolickiej, a przy tym przejmujące realizmem przykłady, często oparte na własnym doświadczeniu – stanowią dopełnienie nauk skierowanych do wszystkich stanów Kościoła, docierających do różnych grup wiekowych słuchających go Wiernych. Zasadą praktyczną jego przepowiadania jest skuteczne (bezkompromisowe) prowadzenie słuchaczy Słowa Bożego do refleksji na linii wiary i życia. Ksiądz Bogusław w swoim nauczaniu kaznodziejskim kształtuje w słuchaczu pragnienie podjęcia realnej (tu i teraz) drogi nawrócenia, nie tylko odrzucenia zła, ale także dalszej walki ze złem przy pomocy łaski Bożej. Liczne świadectwa osób z kraju i z zagranicy potwierdzają zbawienną pomoc, jaką swoim przepowiadaniem niesie ludziom naszych czasów Ksiądz Dyrektor Ekipy Rekolekcyjno-Misyjnej Misjonarzy Świętej Rodziny. My, jego Współbracia z Ekipy Rekolekcyjno-Misyjnej, możemy to także poświadczyć i życzyć Ks. Dyrektorowi sił do dalszej, owocnej posługi Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny i Kościołowi katolickiemu.

Przeczytaj artykuł:

Misterium zła w doświadczeniu egzystencjalnym człowieka


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top