Miesięczne archiwa: wrzesień 2018

Wielkie w małym XXIV NIEDZIELA

„Jezus zaczął pouczać uczniów, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów,

Czytaj więcej ›Tydzień Wychowania wstęp do Synodu XXIII Niedziela

Dzisiaj rozpoczyna się w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowa­nia. Jego tematyka nawiązuje do hasła, mającego się rozpocząć już za mie­siąc w Rzymie, 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania.

„/…/Zapraszamy wszystkich do wspólnego przeżycia VIII Tygodnia Wychowania, poprzedzającego w tym roku Synod Biskupów,

Czytaj więcej ›Plon niesiemy plon XXII Niedziela

Eucharystia, to dziękczynienie za dobro życia otrzymanego w Chrystusie Panu naszym, życia doczesnego, naznaczonego mocą Chrztu świętego i wiecznego, naznaczonego mocą Komunii z Bogiem. Nie jest dziełem przypadku to, że w rozumieniu wiary katolickiej, podstawowym pokarmem naszego ciała w doczesności i naszej duszy dla wieczności jest ten sam pokarm.

Czytaj więcej ›Top