Plon niesiemy plon XXII Niedziela

Eucharystia, to dziękczynienie za dobro życia otrzymanego w Chrystusie Panu naszym, życia doczesnego, naznaczonego mocą Chrztu świętego i wiecznego, naznaczonego mocą Komunii z Bogiem. Nie jest dziełem przypadku to, że w rozumieniu wiary katolickiej, podstawowym pokarmem naszego ciała w doczesności i naszej duszy dla wieczności jest ten sam pokarm. Chleb. Zarówno chleb powszedni o który się modlimy każdego dnia jak i Chleb Eucharystyczny, który powinniśmy jak najczęściej przyjmować, ma moc komunii, czyli zjednoczenia, czyli łaski, czyli pokoju. Oto chleb na stole jednoczy rodzinę: ojca i matkę, rodziców i dzieci. Czasami w większych uroczystościach rodzinnych całe pokolenia bliższych i dalszych ludzi: krewnych, przyjaciół i sąsiadów, znajomych… także osób z daleka z którymi dzielimy się naszym dobrem, chlebem.

Oto Chleb Eucharystyczny, pokarm Aniołów, który jest Ciałem Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. Inaczej nazywamy ten chleb Komunią świętą. Stanowi podstawę zjednoczenia człowieka z Bogiem. Z Chleba Komunii św. tak jak z codziennego chleba płynie siła do życia owocującego miłością Boga, bliźniego i samego siebie. Z Komunii płynie nasza siła do twórczego odkrywania siebie w dobru i do odważnego podjęcia nieuniknionej konfrontacji ze złem. Jest jednak podstawowa różnica jakościowa w perspektywie życia, które otwiera człowiekowi chleb powszedni i chleb Eucharystyczny. Chleb powszedni podtrzymuje życie doczesne zarówno dobrych jak i złych ludzi. Mówimy tu w odniesieniu do zła i grzechu, które obrażają Boga w człowieku. W tym odniesieniu Chleb Eucharystyczny przeznaczony jest tylko dla tych, którzy podejmują walkę ze złem. Do ludzi ukierunkowanych na długotrwałą drogę wysiłku w dobru, prowadzącej do ostatecznego zwycięstwa ze złem. Najważniejszym wyrazem tej walki jest spowiedź święta. Uporczywe w przypadku powtarzających się grzechów ciężkich przystępowanie do spowiedzi i Komunii św. jest gwarantem zachowania łaski Bożej, która do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Można powiedzieć jednoznacznie, że spowiedź i Komunia św.,  to najlepszy sposób na pokonanie zła i grzechu w sobie i w innych. Co najważniejsze, skuteczny sposób. Nikt nie znalazł skuteczniejszego sposobu na pokonanie zła dobrem jak spowiedź i Komunia św. Rezygnacja z częstej spowiedzi i Komunii św. jest  realnym otwarciem drzwi ducha ludzkiego do szeroko pojętej aktywności zła w obszarze pozbawionego łaski Bożej człowieczeństwa. Różnicę pomiędzy chlebem powszednim a Chlebem Eucharystycznym pięknie wyraża refren psalmu responsoryjnego: „Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.” Na mocy tej jakościowej różnicy pomiędzy chlebem powszednim a Eucharystycznym, Kościół prowadząc ochrzczonych do Przystani Zbawienia, wzywa nas słowami prawodawcy Starego Prawa Mojżesza: „/…/ słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców.” Dlatego do przyjęcia I Komunii św. jest potrzebna Spowiedź św. Po każdym grzechu ciężkim trzeba przyjść do spowiedzi, aby przyjąć Komunię, Chleb, pokarm na życie wieczne, na ostateczne zwycięstwo nad złem i śmiercią. Nasz Pan Jezus Chrystus dodaje: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top