Miesięczne archiwa: kwiecień 2016

Dziękujemy za modlitwę w intencji Kapituły Prowincjalnej MSF

JMJ prowadź MSFDziękujemy wszystkim, którzy wsparli modlitwą obrady Kapituły Prowincjalnej Misjonarzy Świętej Rodziny. Otaczamy Was modlitwą wdzięczności. Wybór nowych władz polskiej prowincji i kierunki nakreślone podczas obrad, stanowią wypadkową pragnień i możliwości, które w Ojczyźnie i w różnych krajach, na misjach poosiadamy: jako MSF, jako ludzie, jako kapłani, diakoni, bracia zakonni i klerycy.

Czytaj więcej ›PILNA I GORĄCA PROŚBA O MODLITWĘ

kapituła MSF 2016

GORĄCO PROSIMY WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY I NASZYCH, TO ZNACZY PRZYJACIÓŁ EKIPY REKOLEKCYJNO MISYJNEJ MSF ORAZ LUDZI DOBREJ WOLI, O MODLITWĘ W INTENCJI OBRAD KAPITUŁY PROWINCJALNEJ MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY. WSPARCIE MODLITEWNE JEST BARDZO KONIECZNE Z POWODU OGROMU SPRAW PRZED KTÓRYMI ZGROMADZENIE STAJE TAK W  ODNIESIENIACH  DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH WSPÓLNOTY JAK I W SPRAWACH ZEWNĘTRZNYCH.

Czytaj więcej ›Top