Miesięczne archiwa: sierpień 2018

UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

„Maryja przyjmując w siebie Słowo Boga, stała się „domem Mądrości”. Mądrym być, to pamiętać, umieć wytrwać, przechować i przekazać innym to, co najcenniejsze. To zapuścić korzenie, znaleźć podstawę własnej tożsamości, zapewnić sobie wolność od złych doradców, uwodzicieli, dyktatorów mody, oszustów i inżynierów od wywierania wpływu. Człowiek przez całe życie szuka stabilnego miejsca dla swojej duchowości.

Czytaj więcej ›



Chleb powszedni Eucharystia XIX Niedziela

Chleb – „owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich” – w naszym kręgu kulturowym traktowany był zawsze jako niezbędny warunek życia i przeżycia. Zdobywany „w pocie czoła”, kojarzył się zwykle raczej z ludzkim wysiłkiem niż z darem niebios. A jednak życie nauczyło nas, że modlitwa o „chleb nasz powszedni” ma swój głęboki sens: przypomina,

Czytaj więcej ›



Top