Miesięczne archiwa: czerwiec 2017

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Całość przepowiadania Kościoła i cały wysiłek życia wiary zmierza do oddania chwały Bogu Trójjedynemu. Wiara staje się rękojmią Komunii z Bogiem i czerpania ze zdrojów zbawienia. Trudność i piękno wiary polegają na tym, że Chrystus jest tym Który objawia nam Ojca  i tym, Który wraz z Ojcem daje nam Ducha Świętego.

Czytaj więcej ›UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przez dar mądrości doprowadził nas, kapłanów Jezusa, do oceny każdej rzeczy w świetle Ewangelii,
oraz abyś pomógł nam odczytać w naszym własnym życiu i w życiu Kościoła tajemniczy i pełen miłości obraz Ojca.
Abyś przez dar rozumu ułatwił nam zrozumienie objawionej prawdy,

Czytaj więcej ›Top