UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przez dar mądrości doprowadził nas, kapłanów Jezusa, do oceny każdej rzeczy w świetle Ewangelii,

oraz abyś pomógł nam odczytać w naszym własnym życiu i w życiu Kościoła tajemniczy i pełen miłości obraz Ojca.

Abyś przez dar rozumu ułatwił nam zrozumienie objawionej prawdy, abyśmy z przekonaniem i mocą radośnie przepowiadali zbawienie.

Abyś przez dar rady nas oświecił, abyśmy potrafili kierować naszym postępowaniem zgodnie z wolą Opatrzności, nie ulegając ocenom tego świata.

Abyś przez dar męstwa podtrzymywał nas w trudach naszej kapłańskiej służby, umacniając nas w głoszeniu Ewangelii.

Abyś przez dar umiejętności umożliwił nam zrozumienie i zaakceptowanie, częstokroć tajemniczego pomieszania przyczyn drugorzędnych z pierwszą Przyczyną, w dziejach kosmosu i świata.

Abyś przez dar pobożności ożywił w nas relację wewnętrznej wspólnoty z Bogiem i ufnego oddania się Opatrzności.

Wreszcie, abyś przez dar bojaźni Bożej, która jest ostatnia w hierarchii darów, umocnił w nas świadomość naszej ludzkiej słabości i niezbędnego znaczenia Bożej łaski. Amen!

Modlitwa Św. Jana Pawła II


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top