8 WRZEŚNIA – Narodziny Najświętszej Maryi Panny

8 września – Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Misjonarze Świętej Rodziny składają czasowe i JEZU MARYJO JÓZEFIEwieczyste śluby zakonne – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Tego dnia profesi wieczyści odnawiają corocznym zwyczajem swoje śluby. W mocy tych ślubowań nasi Współbracia idą dalej głosić Chrystusa i dawać świadectwo prawdzie Ewangelii. Na całym świecie, w różnych miejscach podejmują wraz z Kościołem trud prowadzenia człowieka naszych czasów do portu Zbawienia.

Maryja najpełniej wypełniła Sobą ubóstwo, czystość i posłuszeństwo dla Jezusa. Jej od początku do końca zjednoczenie z Chrystusem daje zakonnikom siłę do podejmowania drogi rad ewangelicznych w duchu Pokornej Służebnicy Pana.

Nasza Ekipa rekolekcyjno-misyjna MSF  podejmuje trud głoszenia Ewangelii opierając się na wzorze Maryi i Jej Oblubieńca – Świętego Józefa. W centrum jest Jezus, Jego Ewangelia i Jego Kościół. Święta Rodzina otwiera nam drogę do najbardziej owocnej pracy ewangelizacyjnej. W mocy ślubów zakonnych i naszego powołania idziemy do ludzi tą właśnie drogą…

Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top