RÓŻANIEC – „bomba atomowa na diabła”

MB RÓŻAŃCOWAPaździernik przypomina nam o potędze Różańca jako modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. Modlitwa różańcowa jest wyjątkowo skutecznym sposobem na włączenie się  każdego z nas w nurt codziennych próśb i podziękowań Kościoła. Jest w wymiarze indywidualnym praktyczną kontynuacją eucharystycznego zjednoczenia z Bogiem. Różaniec, to współpraca z łaską Bożą, gdzie prosi się po to, aby otrzymać, gdzie dziękuje się dlatego, że się otrzymało. Maryja jako Przewodniczka Wiary stanowi pewną rękojmię różańcowej skuteczności. Ona jako pierwsza rozważała życie Jezusa w swoim Niepokalanym Sercu. Dlatego jest dla nas Królową Różańca świętego.

Różańcowe rozważanie daje solidne podstawy do podniesienia stopnia modlitwy osobistej z poziomu modlitwy ustnej do poziomu modlitwy myślnej. Dlatego mówimy, że modlitwa różańcowa jest rozważaniem tajemnic, a więc głębszym zrozumieniem zbawczego sensu Ewangelii i życia na gruncie wiary i rozumu. Słowa stanowią tło dla tego, co odkrywamy sercem podczas rozważania tajemnicy różańcowej. Różaniec nie stawia żadnych ograniczeń czasowo przestrzennych. Każdy może modlić się modlitwą różańcową… i wypraszać łaski.

Skuteczność różańcowej modlitwy łatwo zaobserwować także w przeszkodach jakie ona w nas napotyka. Mało która modlitwa ma tak wielki opór zła jak Różaniec. Warto te przeszkody obserwować, aby uświadomić sobie, że każde „zdrowaś”, każda dziesiątka różańcowa, to więcej niż możemy pojąć. „Różaniec, to bomba atomowa na diabła”. Warto uruchomić tę moc Różańca.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top