19 WRZEŚNIA – Najświętszej Maryi Panny z La Salette

MB Saletyńska (1)Dzisiaj Uroczystość Patronki Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny – NMP z La Salette. Ojciec Założyciel Ks. Jan Berthier należał do jednych z pierwszych Misjonarzy naszej Pani z La Salette. Jako duchowi synowie Ojca Założyciela głosimy chwałę Boga nie tylko pod opieką Świętej Rodziny, ale także Saletyńskiej Matki Pojednawczyni grzeszników.

Dnia 19 września 1846 roku dwoje dzieci, Maksymin Giraud i Melania Calvat, wyruszyło ze swy­mi krowami na paszę na stoki góry Planeau. Maksymin, liczący wówczas jedenaście lat, był nie­zbyt mądrym, trochę nieokiełznanym i bardzo żywym, ale prawym i niewinnym dzieckiem. Pasł on krowy na­leżące do Piotra Selmę. Melania miała lat piętnaście. Była milczącą, trochę melancholijną dziewczynką, na swój wiek słabo rozwiniętą. Nie przystąpiła jeszcze wte­dy do pierwszej Komunii Św. Pasła ona krowy należące do gospodarza Jana Pra.

Matka Najświętsza zapytała pastuszków: „Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?” Dzieci odpowiadają otwarcie: „Nie, proszę Pani, nie bardzo.”

Maryja wzywa: „Ach, moje dzieci, trzeba dobrze się modlić, rano i wieczorem; jeżeli nie macie czasu, odmówcie przynajmniej „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, a jeśli będziecie miały czas i będziecie mogły, módlcie się więcej.”

I dalej mówi: „Na Mszę św. chodzi zaledwie kilka starszych niewiast. Inni pracują w niedzielę przez całe lato, a w zimie, gdy nie wiedzą czym się zająć, idą na Mszę św. jedynie po to, by sobie drwić z religii.”

MB Saletyńska (2)Podczas Misji  Parafialnych Ekipa MSF wskazuje w duchu saletyńskiego orędzia Maryi, że:

Praktyki religijne, to nie formalność, towarzyskie zebranie, to nie miejsce bezmyślnej obecności, albo podsuwanej przez szatana kpiny ze Mszy św. czy modlitwy, albo otwartej lub ukrytej kpiny z ludzi, którzy się modlą.

Modlitwa jest zawsze czasem oddawania największej, osobistej i wspólnotowej czci Bogu oraz wyrazem uwielbienia Boga za przyczyną aniołów i świętych. Jest świadomym wyrażeniem naszego dziękczynienia i prośby, tak w odniesieniu do życia na ziemi – o „chleb nasz powszedni”, jak i w odniesieniu od wieczności – o pomoc w godzinę śmierci.

Matko Boża Saletyńska Pojednawczyni grzeszników, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top