II Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela „Ad Gentes”

„W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku towarzyszy nam hasło: „Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świętego”, które przypomina, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje. Dokonują się one dzięki działaniu Ducha Świętego, który wzbudza powołania misyjne i usposabia ludzkie serca do przyjęcia Ewangelii. Nas zaś Duch Święty pobudza do zaangażowania na rzecz misji poprzez modlitwę i ofiarę. /…/ Wdzięczny za każdy Wasz gest braterstwa i pomocy dla polskich misjonarek i misjonarzy pragnę zapewnić o naszej modlitewnej pamięci.”

Z listu Ks. Zbigniewa Sobolewskiego – Dyrektora Dzieła Pomocy „Ad Gentes”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top