Środa Popielcowa „Będziesz miłował Pana Boga swego”

„Zdobycie uznania wśród innych jest czymś , czego pragnie wielu ludzi. W tym celu wykorzystują oni nawet pobożne praktyki . Jezus jednak mówi wyraźnie, że czyny religijne powinny być czynione w celu zbliżenia się do Boga, a nie dla zdobycia uznania u ludzi.

Przestroga Jezusa: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi”, chociaż niegdyś była skierowana do Jego bezpośrednich słuchaczy, to dziś odnosi się także do nas. Staramy się, to prawda, spełniać wiernie praktyki religijne. Niekiedy jednak może zakraść się do serca pragnienie wykorzystania ich w celu zdobycia ludzkiego uznania. Strzeżmy się tego. Może to bowiem doprowadzić do wykonywania działań tylko pozornie dobrych.

W tym pierwszym dniu Wielkiego Postu prośmy więc Boga o łaskę, abyśmy wszystkie nasze praktyki religijne wykonywali ze względu na Niego samego. Abyśmy swoimi czynami Go wielbili.”

 

Śp. Ks. Władysław Biedrzycki MSF

Fragment rozważań z książki „Ewangelia w liturgii i życiu”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top