Wielki Czwartek

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.

Czytaj więcej ›Niedziela Palmowa

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje,

Czytaj więcej ›III Niedziela Wielkiego Postu

Pustynia to szczególne miejsce. Jest ona pozbawiona wielu z tych czynników, ku którym skłania się natura ludzka – ku którym dąży człowiek. Brakuje na niej wody i pokarmu. Trudno tu też doznawać różnych przyjemności. Pustynia zmusza do zwrócenia uwagi na rzeczy istotne, to znaczy takie właśnie, które pozwalają zachować i utrzymać życie.

Czytaj więcej ›I Niedziela Wielkiego Postu

Czterdzieści dni poprzedzające najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia są określane w liturgii mianem Wielkiego Postu. Sama nazwa może wywoływać skojarzenia pejoratywne; może skłaniać do wciągnięcia wniosku, że w tych dniach należy przede wszystkim ograniczyć spożywanie pokarmów, a nawet powodować odczucie głodu i pragnienia. Wielu katolików właśnie tylko do tego ogranicza przygotowanie się na dni przeżywania największej tajemnicy zbawienia,

Czytaj więcej ›Objawienie Pańskie A.D. 2019

Tajemnica Wcielenia Pańskiego już sama przez się jest oczywistym dowodem Jego Bóstwa, jednakże dzisiejsza uroczystość Jego Objawienia ukazuje nam z różnych stron i odsłania przyjście Boga w ludzkim ciele. Chodzi bowiem o to, aby człowiek, zawsze narażony na błądzenie w ciemnościach niewiedzy, nie zatracił świadomości tak wielkiego daru,

Czytaj więcej ›Top