V Niedziela Wielkanocna.

Jaką miłość okazuje mi Jezus? I tu sam Jezus daje odpowiedź: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem” (J 15,9). Źródłem i wzorem miłości Jezusa do mnie jest więc miłość samego Boga. Ta miłość, którą Jezus przekazuje uczniom, jest owocem posłuszeństwa wobec Ojca – posłuszeństwa, które polegało na zachowywaniu przykazań Bożych,

Czytaj więcej ›IV Niedziela Wielkanocna. Niedziela Dobrego Pasterza.

W Ewangelii Jezus mówi o swej zażyłej przyjaźni z tymi, którzy przynależą do Jego owczarni. Słowa Jezusa, zasługujące na naszą szczególną uwagę, to: posłuszne słuchanie Jego głosu, poznanie, jakie Jezus ma o każdym przynależącym do Niego i wieczne przebywanie w Jego obecności. Dobre zrozumienie znaczenia tych wyrażeń nie tylko jest zdolne przemienić życie każdego,

Czytaj więcej ›III Niedziela Wielkanocna

Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?»
«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie.

Czytaj więcej ›II Niedziela Wielkanocna. Święto Bożego Miłosierdzia.

Miłosierdzie Boże, jak pomaga nam to zrozumieć doświadczenie mistyczne bł. Faustyny Kowalskiej wyniesionej do chwały ołtarzy dwa lata temu, ukazuje prawdę, że dobro zwycięża zło, życie jest silniejsze od śmierci, miłość Boga jest mocniejsza od grzechu.
To wszystko ukazuje się w tajemnicy paschalnej Chrystusa. Tutaj Bóg pokazuje,

Czytaj więcej ›Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy,

Czytaj więcej ›Top