MSF – Zapraszamy na Pielgrzymkę do Częstochowy

MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY ORGANIZUJĄ DOROCZNĄ „ZŁOTĄ” PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ Z GÓRKI KLASZTORNEJ. TERMIN PIEGRZYMKI OD 19 DO 31 LIPCA 2017 R. PIELGRZYMI TRUD PODEJMUJĄ OSOBY RÓŻNEGO WIEKU I  STANU. WIELU Z NICH IDZIE JUŻ KOLEJNY RAZ. W ICH WYSIŁKU PIELGRZYMIEJ DROGI I TRWANIU WE WSPÓLNOCIE MODLITWY, DOKONUJE SIĘ CUD UMOCNIENIA I PRZEMIANY SERCA KU DOBRU. W CZASIE, GDY PRZEWAŻA REKREACYJNE PODEJŚCIE DO WAKACYJNEGO I URLOPOWEGO CZASU, PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ ZWYCIĘSTWA PODKREŚLA TAKŻE DUCHOWĄ MOC NASZEJ DROGI ŻYCIA, ZWŁASZCZA W CHWILACH WOLNYCH OD INNYCH ZAJĘĆ. PIELGRZYMI JASNOGÓRSCY NIOSĄ CIĘŻAR PROŚBY KOŚCIOŁA O BEZPIECZNE I DOBRE JUTRO, O MOC NAWRÓCENIA DLA ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW, O ŁASKĘ POKOJU DLA NAS I DLA ŚWIATA. NIOSĄ W IMIENIU WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ TEGO, ŻE „NIE WŁASNĄ MOCĄ CZŁOWIEK ZWYCIĘŻA”. DLATEGO OTRZYMUJĄ TAK WIELE WSPARCIA DUCHOWEGO I POMOCY NA TRASIE PRZEMARSZU. BÓG ZAPŁAĆ WAM PIELGRZYMI I WAM, KTÓRZY ICH WSPIERACIE.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top