Misje i rekolekcje czas zacząć

Ekipa Misjonarzy Świętej Rodziny życzy wszystkim Proboszczom i ich Wikariuszom oraz Wiernym bogatego w moc Słowa i Sakramentów czasu Misji Parafialnych i Rekolekcji oraz Dni Skupienia w czasie złotej, polskiej jesieni. Po wakacjach i urlopach dobrze jest wzmocnić moc ducha, podejmując czas łaski rekolekcyjno-misyjnej, przyjmując właściwą dla naszego „być i mieć” strawę duchową. Warto podjąć wysiłek duszpasterski zorganizowania czasu rekolekcji i misji dla umocnienia życia religijnego i duchowego w Parafii. Chodzi o to, aby troski tego świata nie przysłoniły „nadziei naszego powołania.” Ekipa MSF służy pomocą w organizowaniu i przeprowadzeniu tych duszpasterskich przedsięwzięć.

 Święty Proboszczu z Ars Módl się za nami!

AKT MIŁOŚCI ŚWIĘTEGO PROBOSZCZA Z ARS

Kocham Cię, o Boże mój. I moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o Boże nieskończenie godny miłości i wolałbym raczej umrzeć, kochając Cię, niż przeżyć jedną chwilę bez miłości do Ciebie. Kocham Cię, o Boże mój i pragnę nieba jedynie dla szczęścia doskonałego kochania Ciebie. Kocham Cię, o Boże mój, i lękam się piekła jedynie dlatego, że nie ma w nim tej słodkiej pociechy kochania Ciebie. O Boże mój, jeśli mój język nie jest w stanie mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem. Ach uczyń mi łaskę cierpienia z miłości do Ciebie i kochania Cię w cierpieniu i spraw bym oddał ducha kochając Cię i czując, że Cię kocham. Im bliżej jestem końca, tym bardziej Cię błagam, byś zwiększył i udoskonalił moją miłość. I tak niech mi się stanie. Amen.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top