WIELKI CZWARTEK W ROKU MIŁOSIERDZIA

WIELKI CZWARTEK 16

„WEDLE NAUKI KATOLICKIEJ ŻADNE MIŁOSIERDZIE, ANI BOSKIE, ANI LUDZKIE, NIE OZNACZA ZGODY NA ZŁO, TOLEROWANIE ZŁA. MIŁOSIERDZIE JEST ZAWSZE ZWIĄZANE Z PORUSZENIEM OD ZŁA KU DOBRU. TAM, GDZIE ONO ZACHODZI, ZŁO EFEKTYWNIE USTĘPUJE. GDZIE ZŁO NIE USTĘPUJE, TAM NIE MA MIŁOSIERDZIA – ALE DODAJMY TEŻ: TAM GDZIE NIE MA MIŁOSIERDZIA, NIE USTĄPI ZŁO. ZŁO BOWIEM SAMO Z SIEBIE NIE POTRAFI URODZIĆ DOBRA. DOBRO MOŻE BYĆ ZRODZONE TYLKO PRZEZ JAKIEŚ INNE DOBRO.”

(Fragm. z „Elementarza etycznego” Kard. Karol Wojtyła – Św. Jan Paweł II)

WSZYSTKIM KAPŁANOM KOŚCIOŁA, ZWŁASZCZA MISJONARZOM ŚWIĘTEJ RODZINY, WIERNOŚCI MIŁOSIERDZIU, KTÓRE ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻA! W WIELKI CZWARTEK ROKU JUBILEUSZOWEGO ŻYCZY EKIPA REKOLEKCYJNO MISYJNA MSF


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top