IV Niedziela Wielkiego Postu

„Świadectwo płynące z ust samego Jezusa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Czy można oczekiwać większego dowodu miłości Bożej wobec człowieka? Wobec każdego z nas? Moje zbawienie w oczach Bożych jest tak wartościowe i tak ważne, że oddaje On na zniewagi i cierpienie swojego Syna, aby przez to umożliwić moje zbawienie; aby przez to umożliwić zbawienie każdego człowieka żyjącego na tej ziemi. Jezus zapłacił największą cenę – cenę swego życia za to, abym mógł się zbawić. A co ja uczynię, aby ta ofiara Jezusa nie była dla mnie bezowocna i bezużyteczna? Ostatnie tygodnie Wielkiego Postu powinny dać okazję do poważnego zastanowienia się nad tym.”

Śp. Ks. Władysław Biedrzycki MSF

Fragment rozważań z książki „Ewangelia w liturgii i życiu”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top