DZISIAJ W BETLEJEM WESOŁA NOWINA

BOŻE NARODZNIE NIE JESTEŚ SAM Z TWOIM DOBREM. ZŁO ZOSTAŁO POKONANE. BLIŻEJ JEZUSA, NAJBLIŻEJ JAK MOŻNA STAJEMY WRAZ Z MATKĄ NAJŚWIĘTSZĄ I ŚWIĘTYM JÓZEFEM. TU NASZE DOBRO JEST BEZPIECZNE, TU ZŁO NIE MA DOSTĘPU. FAKT NARODZENIA PAŃSKIEGO PODZIELIŁ CZAS ISTNIENIA ŚWIATA I CZŁOWIEKA NA PRZED I PO NARODZENIU. ŻYCZYMY WSZYSTKIM, ABY W CHRYSTUSIE ODNALEŹLI NIE TYLKO CENTRUM CZASU I PRZESTRZENI, ALE TAKŻE ŻYCIA, NADZIEI, WIARY I MIŁOŚCI. TEGO CHRYSTUSA ZŁOŻONEGO W ŻŁOBIE, W OBJĘCIACH MATKI NAJŚWIĘTSZEJ I ŚWIĘTEGO JÓZEFA – MY MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY GŁOSIMY. DO NIEGO, JAKO CENTRUM WSZELKIEGO DOBRA PROWADZIMY I W NIM DOKONUJEMY WIELKICH DZIEŁ BOŻYCH DLA DOBRA KOŚCIOŁA I ZGROMADZENIA MISJONARZY  ŚWIĘTEJ RODZINY.
WSZYSTKIM DUSZPASTERZOM I WIERNYM PARAFII W KTÓRYCH GŁOSILIŚMY CHRYSTUSA, KTÓRY JEST BOGIEM Z NAMI, SKŁADAMY NAJSERECZNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE, OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH I OPIEKI ŚWIĘTEJ RODZINY. NIECH JEZUS NASZ PAN BŁOGOSŁAWI DOBRO OSOBISTE I WSPÓLNOTOWE DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH. „PODNIEŚ RĘKĘ BOŻE DZIECIĘ, BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ!” MISJONARZE  ŚWIĘTEJ RODZINY Z EKIPY MISYJNEJ I REKOLEKCYJNEJ.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top