Wigilia Paschalna

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.

Czytaj więcej ›Wielki Piątek

Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł [Piłat] do Żydów: Oto król wasz! A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa.

Czytaj więcej ›Wielki Czwartek

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.

Czytaj więcej ›Niedziela Palmowa

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje,

Czytaj więcej ›III Niedziela Wielkiego Postu

Pustynia to szczególne miejsce. Jest ona pozbawiona wielu z tych czynników, ku którym skłania się natura ludzka – ku którym dąży człowiek. Brakuje na niej wody i pokarmu. Trudno tu też doznawać różnych przyjemności. Pustynia zmusza do zwrócenia uwagi na rzeczy istotne, to znaczy takie właśnie, które pozwalają zachować i utrzymać życie.

Czytaj więcej ›Top