Zmarł twórca Ekipy Rekolekcyjno – Misyjnej MSF

Ks. Bronisław Kartanowicz MSFW wieku 88 lat, w tym 66 lat życia zakonnego i 60 lat kapłaństwa, odszedł do Boga po nagrodę wieczną ś.p. Ks. Bronisław Kartanowicz MSF. Był prekursorem i twórcą Ekipy rekolekcyjno-misyjnej MSF. Jako ceniony kaznodzieja o głębokiej sile przekazu ewangelicznego, stał się wzorem wielu pokoleń MSF, którzy szli śladem Jego kaznodziejskiego i kapłańskiego zapału ewangelizacyjnego. Kazania księdza Kartanowicza gromadziły tłumy słuchaczy i pozostawały na długo w pamięci. Kształtowały całe pokolenia wiernych . Jego działalność kaznodziejska stała się wizytówką MSF pośród wielu Parafii w Polsce i poza granicami. Poniższy fragment  życiorysu ś.p. Ks. Bronisława, dobrze ilustruje kaznodziejski dorobek Jego kapłańskiego i zakonnego życia:

„/…/ Z dniem 07.02.1964 r. został mianowany Dyrektorem Misji Polskiej Prowincji MSF na 3 lata. Pełniąc dalej tę funkcję, z dniem 07.09.1964 r. przeniesiony do Górki Klasztornej. W 1966 r. mianowany Członkiem Komisji do Spraw Konstytucji i Zwyczajów. 10.01.1967 r. mianowany Dyrektorem Misji na kolejne 3 lata. Łącznie był Dyrektorem Misji przez prawie 16 lat, tj. do 31.12.1979 r. W tym czasie kierowana przez niego Ekipa Rekolekcyjno-Misyjna, podobnie zresztą jak dzisiaj, miała tyle zamówień na misje i rekolekcje, że misjonarze nie byli tego w stanie sprostać wszystkim prośbom i musieli niestety wielu Proboszczom odmawiać. /…/”

Na pogrzebie ś.p. Ks. Bronisława Kartanowicza MSF kazanie wygłosił obecny Dyrektor Ekipy MSF Ks. Bogusław Jaworowski MSF.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top