Za Jezusem trzeba wejść na górę

Mistrz „wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, /…/” Kościół nie jest wspólnotą ludzi anonimowych. Dwunastu Apostołów zostało wezwanych po imieniu. Jezus ustanowił ich jako Wspólnotę Kościoła. Jeden, święty i apostolski jest Kościół. Jakie są zadania tej Wspólnoty opartej na fundamencie Apostołów?

Po pierwsze: „.., aby Mu towarzyszyli,” czyli byli z Jezusem, by szli za Nim dokądkolwiek pójdzie. Z ziemi ku niebu. Ze śmierci do życia. Z tego świata do Jego Królestwa, które nie jest z tego świata.

Po drugie: „.., by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki…” dla przekazania dobrej Nowiny o zbawieniu wszystkim ludziom ziemi. Jezus jest Zbawicielem! Pokonał grzech! Zwyciężył zło! Jezus jest Panem!

Po trzecie: „… i by mieli władzę wypędzać złe duchy.” Z przebitego boku Jezusa wypłynęła krew i woda – sakramenty Kościoła w których mamy władzę wypędzania złego ducha. Bez tej władzy, najbardziej widocznej w Chrzcie świętym i w Sakramencie pokuty i pojednania, nasze wysiłki ku dobru nic by nie dały.

Najpierw spośród Dwunastu ustanowił Jezus „Szymona, któremu nadał imię Piotr”, a w naszych czasach jako następcy Piotra, Karola Wojtyłę, któremu nadał imię Jan Paweł II. Ten Papież z Polski na naszych oczach został świętym. No i tak po imieniu możemy wyliczać wielu, wielu, nie zapominając o sobie. Świętość nie jest anonimowa! Ma nasze imiona, serca, ciała, możliwości i czas.

Ustanowił także zaraz po Szymonie Gorliwym „… Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał”.

Judasz, to nie tylko ten, który właśnie wtedy Go wydał, ale także ten, który właśnie teraz Go wydaje.

„.., a oni przyszli do Niego”. Bez mojego trudu pójścia w górę za Jezusem nie zobaczę łaski Bożej, która jest koniecznie potrzebna do zwycięstwa nad złem. Będę upatrywał siłę w ludzkich możliwościach (poza Kościołem i Sakramentami) i ostatecznie mimo bycia ochrzczonym nie skorzystam z tej potęgi jaką dają słowa Jezusa: „Jeśli chcesz, pójdź za Mną!”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top