WIELKI POST 2017 DLA LUDZI WIELKICH

ŚRODA POPIELCOWA OTWIERA CZAS WIELKIEGO POSTU. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA DOZNAJE OGRANICZEŃ Z POWODU GRZECHU. Z TEGO POWODU 40 DNI DLA OSOBISTEGO ROZPOZNANIA SWOJEJ KONDYCJI DUCHOWEJ W ODNIESIENIU DO CHRYSTUSA I ŁASKI BOŻEJ, KTÓRA DO ZBAWIENIA JEST KONIECZNIE POTRZEBNA. ZWIERCIADŁEM WIELKOPOSTNEJ REFLEKSJI JEST CHRYSTUS CIERPIĄCY ZA NASZE GRZECHY. WARTO PODJĄĆ WIELKOPOSTNY WYSIŁEK WIARY DLA ROZPOZNANIA SIĘ WZGLĘDEM MISTRZA NISĄCEGO KRZYŻ. DROGA KRZYŻOWA, GORZKIE ŻALE I REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, TO WŁAŚCIWA POMOC W ODKRYCIU PRAWDY O TYM CZY PRZYPADKIEM JAKO UCZEŃ CHRYSTUSA NIE ZAGUBIŁEM PERSPEKTYWY KRZYŻA. POSTANOWIENIA WIELKOPOSTNE NIE SĄ WYRAZEM NASZEJ SIŁY W PRZEZWYCIĘŻANIU SŁABOŚCI I GRZECHÓW. SĄ WYRAZEM NASZEGO ZJEDNOCZENIA Z CHRYSTUSEM CIERPIĄCYM DLA ZBAWIENIA ŚWIATA. ROZUMIEJĄ TO LUDZIE WIELCY, KTÓRZY NAJPIERW POCHYLAJĄ SWE GŁOWY, ABY JE POSYPAĆ POPIOŁEM NA ZNAK WŁASNEJ SŁABOŚCI. WIELKOŚĆ, TO ZROZUMIENIE TEGO, ŻE GRZECH OGRANICZA WOLNOŚĆ, CZYLI CZYNIENIE DOBRA PRZEZ DOBRO. WILEKOŚĆ POLEGA NA TYM, ŻE SŁUŻĄC CHRYSTUSOWI JAKO KRÓLOWI I PANU NIE SPOSÓB NIE PRZYJMOWAĆ SPOSOBU W JAKI CHRYSTUS RZECZYWIŚCIE ZAKRÓLOWAŁ. KAŻDE INNE ROZUMIENIE NAŚLADOWANIA CHRYSTUSA, TO ZNACZY BEZ KRZYŻA, MIJA SIĘ Z CELEM NASZEJ WIARY, A NIE O TO PRZECIEŻ OSTATECZNIE CHODZI. A NAWET WRĘCZ PRZECIWNIE. I STĄD BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WIELKIEGO POSTU DLA NASZEGO ŻYCIA WIARY.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top