Wezwanie do nawrócenia musi zabrzmieć

„Wezwanie  do nawrócenia musi zabrzmieć w naszych domach, parafiach i szkołach, razem z pełnym zaufaniem, że nauczanie Kościoła o nienaruszalności życia pozostaje w głębokiej harmonii zarówno z prawym rozumem, jak z najgłębszymi dążeniami serca ludzkiego. Ten wysiłek edukacyjny będzie stopniowo otwierał katolikom, jako obywatelom swych krajów, drogę do wywierania coraz większego wpływu na sprawy publiczne, pomimo fałszywych roszczeń do oddzielenia Kościoła od państwa w sposób, który spycha chrześcijańską wizję godności człowieka do sfery przekonań prywatnych”.

Św. Jan Paweł II w liście do kard. Williama Henry`ego Keelera z Baltimor (USA), 20.11.1999.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top