W żłobie leży, kto podejdzie do Miłosierdzia?

Szopka BN 15Misjonarze Świętej Rodziny przez Najświętszą Maryję Pannę i Świętego Józefa proszą Zbawiciela Świata o Miłosierdzie dla wszystkich grzeszników tej Ziemi. Grzech nie ma prawa do nas, bo zło Człowiekowi nie przysługuje. Ludziom przysługuje łaska Boża, która do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Każde zło jest klęską człowieka, bez względu na motyw i charakter naszego zła. Dlatego przychodzi Jezus, abyśmy zła nie uznali za swoje, nie przyzwyczaili się do grzechu. On bierze nasze zło na Siebie. On ukazuje nam drogę pojednania z Bogiem i bliźnim. Ukazuje najwyższy sens ludzkiej walki o dobro, o najwyższy wymiar szlachetności w człowieku. Jeśli miłujesz samego siebie, a bliźniego tak jak siebie, podejdź do Zdroju Miłosierdzia… Leży na sianku pomiędzy Najświętszą Maryją a Świętym Józefem… podejdź… z Twoim dobrem… z Twoją Wiarą, Nadzieją, Miłością…


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top