V Niedziela Wielkanocna.

Jaką miłość okazuje mi Jezus? I tu sam Jezus daje odpowiedź: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem” (J 15,9). Źródłem i wzorem miłości Jezusa do mnie jest więc miłość samego Boga. Ta miłość, którą Jezus przekazuje uczniom, jest owocem posłuszeństwa wobec Ojca – posłuszeństwa, które polegało na zachowywaniu przykazań Bożych, zgodnie z tym, co Jezus powiedział: „Ja zachowywałem nakazy mego Ojca i trwam w Jego miłości” (J 15,10). W tej krótkiej wypowiedzi jest zawarta wskazówka dotycząca tego, na czym powinno polegać naśladowanie Jezusa.

Tekst: „Ewangelia w liturgii i życiu”. Ks. Władysław Biedrzycki MSF


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top