UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

/…/ w opublikowanej przed miesiącem adhortacji Gaudete et exultate, która jest wielką zachętą do poszukiwania świętości życia, papież Franciszek zaraz na początku wyraźnie zaznacza: „Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym”. Pa­pież przypomina, że każdy z nas powinien kroczyć za Jezusem, pod prąd światowych fal, podejmując ciągle drogę ośmiu błogosławieństw i kierując się regułą wyrażoną przez Jezusa w mowie o Sądzie Ostatecznym: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). U źródła chrze­ścijańskiego życia jest bowiem więź z Bogiem, natomiast „kryterium oceny naszego życia stanowi przede wszystkim to, co uczyniliśmy dla innych” (GE 104). To zna­czy, że o jakości naszego życia rozstrzyga miłość bliźniego w naszej codzienności.

Papież wyjaśnia: „Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miło­ścią i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żo­naty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziad­kiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz wła­dzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych” (GE 14). Na innym miejscu Franciszek dopowiada, że świętość jest też śmiałością i zapałem ewangelizacyjnym pozostawiającym ślad na tym świecie. Dla­tego „sam Pan Jezus wychodzi nam na spotkanie i powtarza stanowczo, z pogodą ducha: ‘nie bójcie się!’ (Mk 6,50). ‘Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skoń­czenia świata’ (Mt 28,20)” (GE 129).”

Fragment z Odezwy Biskupa Opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top