UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO DOCELOWO NIEBO

KONIEC MAJA: MIESIĄCA NABOŻEŃSTW MARYJNYCH, MIESIĄCA PRZYJMOWANIA I KOMUNII ŚW.; MIESIĄCA UMACNIANIA DUCHEM ŚWIĘTYM W  SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA, MIESIĄCA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH I DIAKONATU. PIĘKNY MIESIĄC. ODCHODZI GDZIEŚ W TŁO DUCHOWEGO KALENDARZA WEZWANIE „IDŹCIE I GŁOŚCIE”, ZACIERA SIĘ POSTAĆ ŚW. BRATA ALBERTA. OSTATNIA NIEDZIELA MAJA OTWIERA NAM PERSPEKTYWĘ NIEBA. W PIĘKNEJ UROCZYSTOŚCI WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO PODSUMOWUJE CAŁE DUCHOWE OWOCOWANIE MIESIĄCA MAJA, A NAWET CAŁEGO ROKU LITURGICZNEGO I NASZEGO ŻYCIA. PO CO TO WSZYSTKO: FATIMA, MAJOWE, KOMUNIA, BIERZMOWANIE, ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE I ROK BRATA ALBERTA I „IDŹCIE I GŁOŚCIE”. WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE POKAZUJE CEL TEGO WYSIŁKU WIARY, KTÓREGO ETAPAMI SĄ WYMIENIONE WYŻEJ WYDARZENIA MAJOWE I WEZWANIA I OSOBY, KTÓRE KOŚCIÓŁ JAK MATKA NAM PODDAJE DO WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ MOBILIZACJI. NO WŁAŚNIE, DOCHODZIMY DO SIEBIE, DO MOJEGO BYĆ I MIEĆ… I WIDZIMY, ŻE TAK WIELE JESCZE JEST DO ZROBIENIA. HASŁA I OSOBY NIE WYSTARCZĄ, GDY WE MNIE NIE BĘDZIE TEGO PRAGNIENIA: PANIE POŚLIJ MNIE, OTO JESTEM. PRZECIEŻ NIKT NIE MA TAK JASNO I KONKRETNIE OKREŚLONEGO CELU I TAK WIELKICH MOŻLIWOŚCI OSIĄGNIĘCIA WIECZNEGO SUKCESU, TAK JAK MY… NA SZCZĘŚCIE ORĘDZIE FATIMSKIE MÓWI, ŻE JEŻELI NIE BĘDZIEMY Z WŁASNEJ WOLI DĄŻYLI DO POKONANIA ZŁA I GRZECHU, TO PAN BÓG MA JESZCZE INNE SPOSOBY, ABY NAS NAKIEROWAĆ. MOŻE NIE BĘDĄ TAK DELIKATNE JAK „IDŹCI I GŁOŚCIE’, ALE NAPEWNO SKUTECZNIIEJSZE. PÓKI CO GŁOSIMY I JESTEŚMY CORAZ BARDZIEJ „GŁOSEM WOŁAJĄCYM NA PUSTYNI”. TYLE MOŻEMY, IDZIEMY I GŁOSIMY, ŻE JEZUS NASZ PAN SIEDZI PO PRAWICY OJCA, A MY IDZIEMY ZA JEZUSEM.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top