Radość Bożego Ciała

Tegoroczny maryjny miesiąc Maj, zamyka się Uroczystością Bożego Ciała. Ten, Który „przyjął Ciało z Maryi Dziewicy”, aby być Bogiem z nami i pokazać nam na Krzyżu, że „Bóg do końca nas umiłował”. Ten Jezus Chrystus Syn Boży pozostał z nami „po wszystkie dni, aż do skończenia świata” pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina w Swoim Ciele i w Swojej Krwi. Najświętszy Sakrament jest samym centrum Kościoła. Dzieci idące w maju do I Komunii Św., były włączane w najwyższy wymiar zjednoczenia Boga z człowiekiem, zjednoczenia w Ciele i Krwi Chrystusa, Zbawiciela Świata. Ogrom łaski, Którą jest dla każdego człowieka obecność Syna Bożego w Eucharystii podkreśla Uroczystość Bożego Ciała w której kulminacyjnym wyrazem radości Kościoła jest Procesja Eucharystyczna do 4 ołtarzy przygotowanych przez Wiernych poza kościołem. Podczas tej procesji ukazujemy wszystkim nasz największy Skarb – Eucharystię. Moc Eucharystii w ten sam sposób do współczesnego Świata wnoszą każdego dnia osoby przyjmujące Komunię św. Dzięki temu ludzie mają w sobie stałą zdolność odnajdywania kierunku nawrócenia, przekierunkowania swojego myślenia od poniżającego człowieka przekonania o pustce, do wywyższającego wysiłku zjednoczenia z Bogiem w Komunii św.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top